Jägareförbundet Blekinge - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Elmia Game Fair Skåne

Blekinge 2016-08-23 Jägareförbundet Blekinge är medarrangörer på ny jaktmässa mitt i Skåne.

Lär dig mer om Kronvilt

Blekinge 2016-08-23 Kronviltforskare Anders Jarnemo delar med sig av sina kunskaper under en dag om kronviltets ekologi och förvaltning. Läs inbjudan här

Viltfoder, föreläsning

Blekinge 2016-08-22 Elias Turesson berättar om viltfoder.

LM i Eftersök 2016

Blekinge 2016-08-21 Sex ekipage från Blekinge och Skåne tävlade om titeln Länsmästare i Eftersök.

Länskommunikatör Blekinge

Blekinge 2016-06-29 Vi välkomnar vår nye länskommunikatör för Blekinge

Ejdersträck på Uttorp

Blekinge 2016-03-14 Blekinge Sjöjaktvårdsförening bjuder in till Ejdersträck ...

Att sända material till Svensk Jakt

Blekinge 2015-12-14 Här kommer en länk med en kort och enkel guide hur man skriver för lokalsidorna i Svensk Jakt.

Seminarium om Gäss

Blekinge 2015-12-14 Seminarium där deltagarna vill att det ska forskas mer på effektivare jakt utan skadeskjutningar och hur gäss interagerar med andra betesdjur och...

Insamling av prover från harar

Blekinge 2015-12-14 Forskning på fältharesjuka och närbesläktade calicivirus hos harar 2015-2016

Rovdjursträff med Länsstyrelsen

Blekinge 2015-12-14 Länsstyrelsen kallad rovdjursgruppen i Jägareförbundet Blekinge den 10 okt 2015

Nyhetsbrev nr 36

Blekinge 2015-12-14 Svenska Jägareförbundets senaste Nyhetsbrev, nr 63 hittar Ni här. Trevlig läsning!