bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilket av hjortdjuren brunstar tidigast på året? • Fråga 2: Vilket är det vanligaste och mest spridda markrovdjuret i Sverige? • Fråga 3: Vilket påstående är riktigt om dovviltets färg? • Fråga 4: Varför bör man inte jaga rådjur med till exempel en Hamiltonstövare? • Fråga 5: Vilket påstående är riktigt om mufflon? • Fråga 6: Vilket av följande alternativ innehåller bara fåglar som hör till gruppen fälthöns? • Fråga 7: Hur ska du bära ditt hagelvapen när du är på jakt och inte står på pass? • Fråga 8: När infaller älgens brunstperiod? • Fråga 9: Vilket djur visas på bilden? • Fråga 10: Vilket är Sveriges näst största mårddjur?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2015-07-06 Henrik Falk