bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Det finns en del grundläggande avskjutningsregler som varje jägare är skyldig att känna till.
  Vilket av följande påståenden är riktigt vid jakt på rådjur? • Fråga 2: Det finns många olika jaktmetoder, till exempel drevjakt, klappjakt och tryckjakt.
  Vilket av följande alternativ beskriver bäst jaktmetoden tryckjakt? • Fråga 3: Vad menar man med "tappt" under en jakt med drivande hund? • Fråga 4: Vilket av följande påstående är riktigt?
 • Fråga 5: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Mari Lindström


 • Fråga 6: Du är bjuden på skogsfågeljakt med stående fågelhund i mellersta Sverige.
  Vilka fågelarter kan du förvänta dig att hunden står för? • Fråga 7: Vad innebar 1789 års jaktstadga? • Fråga 8: Vilken hundras visas på bilden? • Fråga 9: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg? • Fråga 10: Vilken fördel finns om man vid jakt efter klövvilt använder sig av en mycket snabb och uthållig jakthund med stort intresse för klövvilt?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk