bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vad kännetecknar dovhjortens horn? • Fråga 2: Kontakterna mellan djur av samma art kan variera under året. Hur är älgens förhållande till andra älgar? • Fråga 3: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 4: Vilken fågel visas på bilden?
 • Fråga 5: Vilket av följande påståenden är riktigt om grävlingen ? • Fråga 6: När solen har gått ner och du jagar under den så kallade "skymningstimmen" (en timme efter solens nedgång) är inte alla arter lovliga att jaga.
  I vilket av alternativ nedan får alla viltarter jagas under "skymningstimmen"? • Fråga 7: Hur många kalvar föder vanligen en kronhind?

  Kronhind. Foto: Sarah Nordlinder


 • Fråga 8: Fäller slidhornsdjuren sina horn? • Fråga 9: Hur många kalvar föder vanligen en dovhind? • Fråga 10: Vilken fågel visas på bilden?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2016-04-02 Henrik Falk