bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vad menas med att hunden "tagit upp"? • Fråga 2: Du ska till fjällen och jaga ripa. Ni ska jaga med stående fågelhund.
  Vilken hagelstorlek är lämplig att använda när man jagar ripa med blyhagel?

  Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 3: Du är bjuden på skogsfågeljakt med stående fågelhund i mellersta Sverige.
  Vilka fågelarter kan du förvänta dig att hunden står för? • Fråga 4: Ditt jaktlag ska ut i september och jaga rådjur. Ni diskuterar i jaktlaget hur ni ska bedriva jakten och vilka djur som är skjutbara. Många förslag lämnades av jaktlagets medlemmar.
  Förslagen är noterade här nedan, men endast ett är lagligt, vilket? • Fråga 5: Det finns många olika jaktmetoder, till exempel drevjakt, klappjakt och tryckjakt.
  Vilket av följande alternativ beskriver bäst jaktmetoden tryckjakt? • Fråga 6: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Mari Lindström


 • Fråga 7: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg? • Fråga 8: Du är bjuden på vaktjakt på råbock 20 augusti. Vilket av följande alternativ anger "minimikrav" för ditt val av vapen och ammunition? • Fråga 9: Vilket av följande påståenden är riktigt?
 • Fråga 10: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Kim Rangberg


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk