bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Du sitter i en dunge med din klass 4 studsare för att försöka skjuta kråkor när de satt sig i träden. Du upptäcker en fälthare i kanten på dungen cirka 30 meter från dig.
  Får du skjuta den? • Fråga 2: Vilken hund är den mest populära "kortdrivaren"? • Fråga 3: Varför bör man inte jaga rådjur med till exempel en Hamiltonstövare? • Fråga 4: Vad innebar 1789 års jaktstadga? • Fråga 5: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Kim Rangberg


 • Fråga 6: Du är bjuden på bäverjakt. Det är första gången du ska jaga bäver.
  Vad är det för "minimikrav" på jaktvapen och ammunition för att jaga bäver?

  Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 7: Vad är detta för hundras?

  Foto: Åsa Norrby


 • Fråga 8: Vad ska man särskilt tänka på när man jagar med hund?
 • Fråga 9: När du provskjuter ditt hagelgevär på en träffbildstavla, visar det sig att hagelsvärmen träffar cirka 2 dm under riktpunkten.
  Vad måste förändras på hagelgeväret för att du ska träffa rätt? • Fråga 10: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg?Visa resultat
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk