bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Hur många kalvar föder en medelålders älgko, normalt sett? • Fråga 2: Det finns många olika jaktmetoder, till exempel drevjakt, klappjakt och tryckjakt.
  Vilket av följande alternativ beskriver bäst jaktmetoden tryckjakt? • Fråga 3: Vilket av följande alternativ innehåller bara gäss från gruppen "grå gäss"?
 • Fråga 4: Det är särskilt viktigt att bedriva biotopvård för vilt.. • Fråga 5: Du har varit ute och vaktjagat rådjur. Du har skjutit en råbock på en stubbåker. Du går till bilen och lägger in geväret.
  Får du åka ut på åkern med bilen och hämta råbocken? • Fråga 6: Vilket av följande alternativ innehåller bara skogshöns?
 • Fråga 7: Vilket av följande påstående är riktigt?
 • Fråga 8: När infaller vildsvinens brunstperiod? • Fråga 9: Hur många kindtänder har ett fullvuxet hjortdjur i vardera underkäkshalvan?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2015-07-06 Henrik Falk