bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg? • Fråga 2: Vilket av följande påståenden är riktigt?
 • Fråga 3: Du är bjuden på bäverjakt. Det är första gången du ska jaga bäver.
  Vad är det för "minimikrav" på jaktvapen och ammunition för att jaga bäver?

  Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 4: Hur ofta måste en slagfälla vittjas? • Fråga 5: Vilken hundras visas på bilden? • Fråga 6: När ska man, normalt sett, påbörja ett eftersök på en skadskjuten älg? • Fråga 7: Du ska fånga grävling med fälla men jaktlaget har inga fällor. Du tycker att de fällor som finns att köpa är för dyra och du bestämmer dig för att tillverka fällorna själv.
  Vilket av följande påståenden är riktigt när du ska bygga egna fällor ? • Fråga 8: Vad menas med att hunden "tagit upp"? • Fråga 9: Vilka hundar kan tränas och får användas som spårhundar vid eftersök på klövvilt? • Fråga 10: Du har blivit bjuden på skogsfågeljakt med trädskällare. Det är första gången du ska på jakt med trädskällare.
  Vilken rashundsgrupp tillhör trädskällarna?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk