bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Du är bjuden på skogsfågeljakt med stående fågelhund i mellersta Sverige.
  Vilka fågelarter kan du förvänta dig att hunden står för? • Fråga 2: Vilka hundar kan tränas och får användas som spårhundar vid eftersök på klövvilt? • Fråga 3: Vilken fördel finns om man vid jakt efter klövvilt använder sig av en mycket snabb och uthållig jakthund med stort intresse för klövvilt? • Fråga 4: Du har skjutit på en råbock. När du kommer till skottplatsen är det mycket blod, ljusrött. Var bedömer du att skottet träffat? • Fråga 5: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg? • Fråga 6: Du sitter på pass på under en älgjakt. Det är tillåtet att skjuta tjur och kalv. Plötsligt dyker det upp en älg framför dig på hygget och du ser det som visas på bilden. Avståndet till älgen är 60 meter. Vilket är riktigt i denna situation? • Fråga 7: Hur ofta måste en slagfälla vittjas? • Fråga 8: När solen har gått ner och du jagar under den så kallade "skymningstimmen" (en timme efter solens nedgång) är inte alla arter lovliga att jaga.
  I vilket av alternativ nedan får alla viltarter jagas under "skymningstimmen"? • Fråga 9: Vilket av följande påstående är riktigt?
 • Fråga 10: Du har blivit bjuden på skogsfågeljakt med trädskällare. Det är första gången du ska på jakt med trädskällare.
  Vilken rashundsgrupp tillhör trädskällarna?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk