bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vad menas med att hunden "tagit upp"? • Fråga 2: Vilken fördel finns om man vid jakt efter klövvilt använder sig av en mycket snabb och uthållig jakthund med stort intresse för klövvilt? • Fråga 3: Du sitter på pass på under en älgjakt. Det är tillåtet att skjuta tjur och kalv. Plötsligt dyker det upp en älg framför dig på hygget och du ser det som visas på bilden. Avståndet till älgen är 60 meter. Vilket är riktigt i denna situation? • Fråga 4: Du ska fånga grävling med fälla men jaktlaget har inga fällor. Du tycker att de fällor som finns att köpa är för dyra och du bestämmer dig för att tillverka fällorna själv.
  Vilket av följande påståenden är riktigt när du ska bygga egna fällor ? • Fråga 5: Du är bjuden på skogsfågeljakt med stående fågelhund i mellersta Sverige.
  Vilka fågelarter kan du förvänta dig att hunden står för? • Fråga 6: Vilket klövvilt får man jaga både med hagelammunition och kulammunition? • Fråga 7: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Kim Rangberg


 • Fråga 8: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Mari Lindström


 • Fråga 9: Vilket av följande påstående är riktigt?
 • Fråga 10: Du är ute och smygjagar på råbock i augusti. Du ser ett rådjur på cirka 100 meters avstånd. När du smugit dig närmare och ska skjuta rådjuret upptäcker du att det är ett hondjur med horn. Du har smugit på en get med basthorn.
  Vad beror detta på?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk