bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Hanna Oscarsson


 • Fråga 2: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Kim Rangberg


 • Fråga 3: Om du ska ändra träffläget på dit hagelvapen så ska du justera kolven. Vad händer med träffläget om du höjer kolvkammen? • Fråga 4: Vilken är sveriges största måsfågel?
 • Fråga 5: Vad kännetecknar hjortarnas brunst? • Fråga 6: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 7: När infaller dovviltets brunstperiod?

  Dovhjortar. Foto: Hans Ring


 • Fråga 8: Det finns många olika jaktmetoder, till exempel drevjakt, klappjakt och tryckjakt.
  Vilket av följande alternativ beskriver bäst jaktmetoden tryckjakt? • Fråga 9: Hur många kindtänder har ett fullvuxet hjortdjur i vardera underkäkshalvan?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2016-04-02 Henrik Falk