bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Eftersök av klövvilt underlättas avsevärt om du efter skottet först av allt... • Fråga 2: Vilket av följande påståenden är riktigt?
 • Fråga 3: Vad är detta för hundras?

  Foto: Åsa Norrby


 • Fråga 4: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg? • Fråga 5: Vilken hundras visas på bilden? • Fråga 6: Du är bjuden på bäverjakt. Det är första gången du ska jaga bäver.
  Vad är det för "minimikrav" på jaktvapen och ammunition för att jaga bäver?

  Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 7: Det finns en del grundläggande avskjutningsregler som varje jägare är skyldig att känna till.
  Vilket av följande påståenden är riktigt vid jakt på rådjur? • Fråga 8: Vad menar man med "tappt" under en jakt med drivande hund? • Fråga 9: Du har skjutit på en råbock. När du kommer till skottplatsen är det mycket blod, ljusrött. Var bedömer du att skottet träffat? • Fråga 10: Hur ofta måste en slagfälla vittjas?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk