bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Kim Rangberg


 • Fråga 2: Du sitter på pass på under en älgjakt. Det är tillåtet att skjuta tjur och kalv. Plötsligt dyker det upp en älg framför dig på hygget och du ser det som visas på bilden. Avståndet till älgen är 60 meter. Vilket är riktigt i denna situation? • Fråga 3: Ditt jaktlag är ute och jagar rådjur med drivande hund. Du har fått ett pass på en skogsväg. Taxen driver rådjur. Drevet närmar sig ditt pass. Samtidigt kommer det några personer som går på vägen mot dig.
  Hur ska du agera? • Fråga 4: Din drivande hund har drivit över gränsen in på grannens jaktområde. Hur ska du, i första hand, göra när du ska gå in och koppla din hund på grannens jaktmark? • Fråga 5: Det finns många olika jaktmetoder, till exempel drevjakt, klappjakt och tryckjakt.
  Vilket av följande alternativ beskriver bäst jaktmetoden tryckjakt? • Fråga 6: Vilken hund är den mest populära "kortdrivaren"? • Fråga 7: Vilken fördel finns om man vid jakt efter klövvilt använder sig av en mycket snabb och uthållig jakthund med stort intresse för klövvilt? • Fråga 8: När du provskjuter ditt hagelgevär på en träffbildstavla, visar det sig att hagelsvärmen träffar cirka 2 dm under riktpunkten.
  Vad måste förändras på hagelgeväret för att du ska träffa rätt? • Fråga 9: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg? • Fråga 10: Du ska till fjällen och jaga ripa. Ni ska jaga med stående fågelhund.
  Vilken hagelstorlek är lämplig att använda när man jagar ripa med blyhagel?

  Foto: Kenneth Johansson


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk