bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg? • Fråga 2: Vad ska man särskilt tänka på när man jagar med hund?
 • Fråga 3: Du sitter i en dunge med din klass 4 studsare för att försöka skjuta kråkor när de satt sig i träden. Du upptäcker en fälthare i kanten på dungen cirka 30 meter från dig.
  Får du skjuta den? • Fråga 4: Ditt jaktlag är ute och jagar rådjur med drivande hund. Du har fått ett pass på en skogsväg. Taxen driver rådjur. Drevet närmar sig ditt pass. Samtidigt kommer det några personer som går på vägen mot dig.
  Hur ska du agera? • Fråga 5: Vilken hundras visas på bilden? • Fråga 6: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Mari Lindström


 • Fråga 7: Du är ute och smygjagar på råbock i augusti. Du ser ett rådjur på cirka 100 meters avstånd. När du smugit dig närmare och ska skjuta rådjuret upptäcker du att det är ett hondjur med horn. Du har smugit på en get med basthorn.
  Vad beror detta på? • Fråga 8: Vilket av följande påståenden är riktigt?
 • Fråga 9: När du provskjuter ditt hagelgevär på en träffbildstavla, visar det sig att hagelsvärmen träffar cirka 2 dm under riktpunkten.
  Vad måste förändras på hagelgeväret för att du ska träffa rätt? • Fråga 10: Vilken fördel finns om man vid jakt efter klövvilt använder sig av en mycket snabb och uthållig jakthund med stort intresse för klövvilt?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk