bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Det finns en del grundläggande avskjutningsregler som varje jägare är skyldig att känna till.
  Vilket av följande påståenden är riktigt vid jakt på rådjur? • Fråga 2: När solen har gått ner och du jagar under den så kallade "skymningstimmen" (en timme efter solens nedgång) är inte alla arter lovliga att jaga.
  I vilket av alternativ nedan får alla viltarter jagas under "skymningstimmen"? • Fråga 3: Vilket av följande påstående är riktigt?
 • Fråga 4: Vad är detta för hundras?

  Foto: Åsa Norrby


 • Fråga 5: Ditt jaktlag ska ut i september och jaga rådjur. Ni diskuterar i jaktlaget hur ni ska bedriva jakten och vilka djur som är skjutbara. Många förslag lämnades av jaktlagets medlemmar.
  Förslagen är noterade här nedan, men endast ett är lagligt, vilket? • Fråga 6: Vilken hund är den mest populära "kortdrivaren"? • Fråga 7: Du ska till fjällen och jaga ripa. Ni ska jaga med stående fågelhund.
  Vilken hagelstorlek är lämplig att använda när man jagar ripa med blyhagel?

  Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 8: Din drivande hund har drivit över gränsen in på grannens jaktområde. Hur ska du, i första hand, göra när du ska gå in och koppla din hund på grannens jaktmark? • Fråga 9: Vilket klövvilt får man jaga både med hagelammunition och kulammunition? • Fråga 10: Det finns många olika jaktmetoder, till exempel drevjakt, klappjakt och tryckjakt.
  Vilket av följande alternativ beskriver bäst jaktmetoden tryckjakt?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk