bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Du är ute och smygjagar på råbock i augusti. Du ser ett rådjur på cirka 100 meters avstånd. När du smugit dig närmare och ska skjuta rådjuret upptäcker du att det är ett hondjur med horn. Du har smugit på en get med basthorn.
  Vad beror detta på? • Fråga 2: Vad är detta för hundras?

  Foto: Åsa Norrby


 • Fråga 3: Din drivande hund har drivit över gränsen in på grannens jaktområde. Hur ska du, i första hand, göra när du ska gå in och koppla din hund på grannens jaktmark? • Fråga 4: Du sitter på pass på under en älgjakt. Det är tillåtet att skjuta tjur och kalv. Plötsligt dyker det upp en älg framför dig på hygget och du ser det som visas på bilden. Avståndet till älgen är 60 meter. Vilket är riktigt i denna situation? • Fråga 5: Du är bjuden på vaktjakt på råbock 20 augusti. Vilket av följande alternativ anger "minimikrav" för ditt val av vapen och ammunition? • Fråga 6: Vilken fördel finns om man vid jakt efter klövvilt använder sig av en mycket snabb och uthållig jakthund med stort intresse för klövvilt? • Fråga 7: Vad menas med att hunden "tagit upp"? • Fråga 8: Ditt jaktlag är ute och jagar rådjur med drivande hund. Du har fått ett pass på en skogsväg. Taxen driver rådjur. Drevet närmar sig ditt pass. Samtidigt kommer det några personer som går på vägen mot dig.
  Hur ska du agera? • Fråga 9: Du ska fånga grävling med fälla men jaktlaget har inga fällor. Du tycker att de fällor som finns att köpa är för dyra och du bestämmer dig för att tillverka fällorna själv.
  Vilket av följande påståenden är riktigt när du ska bygga egna fällor ? • Fråga 10: Vilket klövvilt får man jaga både med hagelammunition och kulammunition?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk