bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Din drivande hund har drivit över gränsen in på grannens jaktområde. Hur ska du, i första hand, göra när du ska gå in och koppla din hund på grannens jaktmark? • Fråga 2: Vilket av följande påstående är riktigt?
 • Fråga 3: Vad menas med att hunden "tagit upp"? • Fråga 4: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg? • Fråga 5: Du är bjuden på skogsfågeljakt med stående fågelhund i mellersta Sverige.
  Vilka fågelarter kan du förvänta dig att hunden står för? • Fråga 6: Vilken hund är den mest populära "kortdrivaren"? • Fråga 7: Du är ute och smygjagar på råbock i augusti. Du ser ett rådjur på cirka 100 meters avstånd. När du smugit dig närmare och ska skjuta rådjuret upptäcker du att det är ett hondjur med horn. Du har smugit på en get med basthorn.
  Vad beror detta på? • Fråga 8: Du har blivit bjuden på skogsfågeljakt med trädskällare. Det är första gången du ska på jakt med trädskällare.
  Vilken rashundsgrupp tillhör trädskällarna? • Fråga 9: Hur ofta måste en slagfälla vittjas? • Fråga 10: Det finns en del grundläggande avskjutningsregler som varje jägare är skyldig att känna till.
  Vilket av följande påståenden är riktigt vid jakt på rådjur?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk