bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vad kännetecknar kron- och dovviltets beteende vid brunsten? • Fråga 2: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 3: Rovdjurens föda har högre näringsinnehåll per kilo än växtätarnas • Fråga 4: Som jägare kan man lära sig olika metoder att bedöma åldern på det vilt man skjuter.
  Hur bedömer man åldern på ett hjortdjur, till exempel en älg?

  Foto: Oscar von Stockenström


 • Fråga 5: Vilken hundras visas på bilden? • Fråga 6: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 7: Hur ska du bära ditt hagelvapen när du är på jakt och inte står på pass? • Fråga 8: Vilken fågel visas på bilden?
 • Fråga 9: Vilket av sveriges vilda däggdjur har den lägsta förökningstakten? • Fråga 10: Vilken fågel visas på bilden?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2015-07-06 Henrik Falk