bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: När ska man, normalt sett, påbörja ett eftersök på en skadskjuten älg? • Fråga 2: När solen har gått ner och du jagar under den så kallade "skymningstimmen" (en timme efter solens nedgång) är inte alla arter lovliga att jaga.
  I vilket av alternativ nedan får alla viltarter jagas under "skymningstimmen"? • Fråga 3: Vad är detta för hundras?

  Foto: Åsa Norrby


 • Fråga 4: Varför bör man inte jaga rådjur med till exempel en Hamiltonstövare? • Fråga 5: Vad menas med att hunden "tagit upp"? • Fråga 6: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Kim Rangberg


 • Fråga 7: Du har blivit bjuden på skogsfågeljakt med trädskällare. Det är första gången du ska på jakt med trädskällare.
  Vilken rashundsgrupp tillhör trädskällarna?

  Trädskällare. Foto: Kristina Bergman


 • Fråga 8: Du sitter på pass på under en älgjakt. Det är tillåtet att skjuta tjur och kalv. Plötsligt dyker det upp en älg framför dig på hygget och du ser det som visas på bilden. Avståndet till älgen är 60 meter. Vilket är riktigt i denna situation? • Fråga 9: Vad menar man med "tappt" under en jakt med drivande hund? • Fråga 10: Vilken är den vanligaste hagelkalibern?

  Hagelskytte. Foto: Madeleine Lewander


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2015-07-06 Henrik Falk