bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Varför bör man inte jaga rådjur med till exempel en Hamiltonstövare? • Fråga 2: Vilket av följande påstående är riktigt?
 • Fråga 3: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Mari Lindström


 • Fråga 4: Vilken hundras visas på bilden? • Fråga 5: Du är bjuden på bäverjakt. Det är första gången du ska jaga bäver.
  Vad är det för "minimikrav" på jaktvapen och ammunition för att jaga bäver?

  Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 6: Vilket av följande påståenden är riktigt?
 • Fråga 7: Vad är detta för hundras?

  Foto: Åsa Norrby


 • Fråga 8: Hur ofta måste en slagfälla vittjas? • Fråga 9: När solen har gått ner och du jagar under den så kallade "skymningstimmen" (en timme efter solens nedgång) är inte alla arter lovliga att jaga.
  I vilket av alternativ nedan får alla viltarter jagas under "skymningstimmen"? • Fråga 10: Det finns många olika jaktmetoder, till exempel drevjakt, klappjakt och tryckjakt.
  Vilket av följande alternativ beskriver bäst jaktmetoden tryckjakt?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2014-03-29 Henrik Falk