Jägareförbundet Jönköping - Svenska Jägareförbundet
bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Idébank för jaktvårdskretsarna

Jönköpings län 2016-06-20 På kretskonferensen som ägde rum den 21 maj enades konferensen om att under kommande år arbeta vidare med några prioriterade områden.

Resultat från länsmästerskap

Jönköpings län 2016-06-14 Nedan hittar du resultaten från länsmästerskap i jaktskytte och trap

Inventering visar att älgbetesskadorna har minskat

Jönköpings län 2016-06-13 Under våren har fyra älgförvaltningsområden ( förvaltningsområde 1,2,4 och 8) i Jönköpings län...

Lyckad kretskonferens för kretsarnas förtroendevalda

Jönköpings län 2016-06-11 Lördagen den 21 maj var kretsarnas förtroendevalda inbjudna till en konferens på Hooks Herrgård. Cirka 45 förtroendevalda från...

Kurs i viltvård för fältviltet i jordbrukslandskap

Jönköpings län 2016-06-08 AgroJakt har i samarbete med Jägareförbundet Skåne nöjet...

Updaterat Jaktskytteprogram för 2016

Jönköpings län 2016-05-20 Aktuellt Jaktskytteprogrammet hittar du nedan.

Dagsutflykt för ungdomar till Swedish Game Fair Tullgarn

Jönköpings län 2016-05-20 Jägareförbundet Jönköpings län har möjlighet att arrangera en dagsutflykt för 3 ungdomar från varje krets till Swedish Gamle Fair i Tullgarn den...

Kommande aktiviteter JAQT

Jönköpings län 2016-05-20 Här är några kommande aktiviteter för JAQT.

JAQT´s skyttedag

Jönköpings län 2016-05-20 Söndagen den 8 maj träffades ett tiotal tjejer på Eksjönejdens jaktvårdsförening för att träna hagelskytte. Vi samlades över kaffe och macka i...

Utbildning av ledare i jaktskottets grunder

Jönköpings län 2016-05-20 Utbildning för instruktörer i jaktskottets grunder steg 1.

Rapportera avskjutningen!

Jönköpings län 2016-05-20 Det går nu att rapportera Er avskjutning för den senaste jaktsäsongen!

Kalender