Öster Malma Wildlife Park 

Ett vilthägn med älg, mufflon, kron- och dovhjort i deras naturliga miljö.

Syftet med Öster Malma Wildlife Park
Ett av syftena med Wildlife Park är att ge allmänheten en möjlighet att se svenska vilda djur. Ett anant är att den ska användas vid undervisning. Det är viktigt att behålla känslan och respekten för att det är vilda djurarter. Alla djur som hålls i parken är uppfödda i fångenskap men de tillhör fortfarande vilda djurarter. Älgen är skogens konung och att våra älgar ska ha tillgång till skogar tycker vi är lika självklart som att kronhjorten har sumpmark. Detta innebär att viltupplevelsen i Öster Malma Wildlife Park blir något annorlunda eftersom att djuren inte kommer att stå och vänta innanför staketet på en kortklippt grönyta utan kommer att kunna beskådas i sin naturliga miljö.

Ett tips är att ta med sig kikaren och stiga upp på våra utkiksplatser. Där kan du spana ut över hägnen och upptäcka var djuren för tillfället uppehåller sig. Kanske ligger det en älg i skogsbrynet eller dovhjortar i skuggan under träden!

Sommarhägn och vinterhägn
Under maj- augusti hålls alla djuren i sina sommarhägn vilka ligger längs de korta promenadvägar som du tar dig fram på till fots i parken. Längs med dessa vägar sitter även informationsskyltar om de olika djurarterna och dess ekologi. Skyltarna är på svenska, engelska och tyska. Under brunsten i september månad håller parken stängt och vissa av djuren separeras för att undvika brunststrider. Vintertid hålls djuren i större vinterhägn.

I Öster Malma Wildlife Park ser du även en hel del fåglar under din promenad i parken t.e.x tjäder, rapphöna och de sällsynta fjällgässen. Under vinterhalvåret är dock fågeluppvisningen stängd då fåglarna är uppstallade inomhus för vintern.

Lilla Viltvårdstigen 
Den lilla viltvårdstigen vänder sig till våra yngre besökare. Att gissa bajset, se vilka djur som ligger i gryt och mäta sin styrka med ett älghorn är några av aktiviteterna längs stigen. 

Vildsvin och Viltvårdstigen 
En kort promenad bort i det vackra landskapet, strax utanför själva parken kan du besöka vårt vildsvinshägn. Vildsvinen är nyfikna och visar gärna upp sina bastanta kroppshyddor. I vanliga promenadskor kan du vandra en drygt kilometer längs Viltvårdsstigen och uppleva vilda möten och ny kunskap om traktens vilda djur. 

Hundar
Hundar får inte tas med in i Wildlife Park då detta kan vara stressande för de hägnade djuren.