bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Testa dina kunskaper

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilka hundar kan tränas och får användas som spårhundar vid eftersök på klövvilt?

  Foto: Oscar Lindvall


 • Fråga 2: Om du ska ändra träffläget på dit hagelvapen så ska du justera kolven. Vad händer med träffläget om du höjer kolvkammen? • Fråga 3: Vilket av följande vilt hävdar revir i anslutning till brunstperioden? • Fråga 4: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Mari Lindström


 • Fråga 5: Vilket påstående är riktigt om dovviltet?

  Dovhjort. Foto: Hans Ring


 • Fråga 6: Vad betyder "avance" när man pratar om stående fågelhundar? • Fråga 7: När infaller dovviltets brunstperiod?

  Dovhjortar. Foto: Hans Ring


 • Fråga 8: Hur många kalvar föder vanligen en kronhind?

  Kronhind. Foto: Sarah Nordlinder


 • Fråga 9: Vilka arter har sin boplats i ihåliga träd eller holkar?
 • Fråga 10: Hur ofta måste en slagfälla vittjas?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2016-04-02 Henrik Falk