bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Årsmöten

Västerbotten 2015-01-29 Här kan du se när ditt lokala jägareförbund har sitt årsmöte: Bjurholm 20 februari kl. 19.00 Folkets Hus Bjurholm Nordmaling 5 februari kl. 19.00...

Älgförvaltningsgrupper

Västerbotten 2015-01-14 Nu har Länsstyrelsen beslutat om ledamöter i älgförvaltningsgrupperna för perioden 2015 - 2017. Läs mer här.

Bidrag till jakthundklubbar i Västerbotten

Västerbotten 2014-12-19 Västerbottens jakthundklubbar kan vara anslutna i Jägareförbundet Västerbotten som lokalorganisat...

Jaktvårdskretsarna i Västerbotten får 127 080 kr – för 2014

Västerbotten 2014-12-19 Nu är kretsbidragen till jaktvårdskretsarna utbetalade från Jägareförbundet Västerbotten. Det blev 127 080 kr fördelat på...

Kretskonferens i Lycksele

Västerbotten 2014-12-19 45 deltagare från jaktvårdskretsarna i Västerbotten och...

Jakt för elever

Västerbotten 2014-12-19 Jag är jägare och jag är lärare. Jag har arbetat som lära...

Svenska stövarklubbens Qvinnokampen

Västerbotten 2014-10-23 Den 27-28 september genomfördes jaktprovet, Qvinnokampen, i skogarna runt Lycksele i Västerbotten. Arton kvinnliga hundförare och ägare startade me...

Björnjakten i Västerbotten 2014

Västerbotten 2014-10-23 Tilldelningen var 25 björnar, varav 16 fick fällas nedan odlingsgränsen. Första jaktdagen fälldes fem björnar. Jakten förflöt bra i länet där hela...

Åldersbestämning av älg

Västerbotten 2014-10-23 Jägareförbundet Västerbotten anordnar på begäran av älgskötselområden och jaktlag en utbildning i åldersbestämning av älg genom tandklyvning och...

Jaktledarutbildningar

Västerbotten 2014-10-23 Svenska Jägareförbundet har satsat på jaktledarutbildningar sedan 2003 eftersom jaktledaren är en nyckelperson i jaktlaget. Förutom att organisera...

Jägarnas riksförbund vill förstöra jakten för 100 000 jägare

Västerbotten 2014-10-23 De tre ordföranden i Jägareförbundet Västerbotten, Jägareförbundet Norrbotten och Jägareförbundet Mitt Norrland har skrivit en debattartikel med...