bakgrund

Svenska Jägareförbundet

Torsten Jönsson är död

Blekinge 2017-07-22 Torsten Jönsson har lämnat oss efter en längre tids sjukdom. Saknaden efter honom är stor bland kamrater och i jägarkretsar.

Radioinslag

Blekinge 2017-07-12 Jägareförbundet Blekinge deltog i förmiddagen på radio P4 Blekinge

Tosiabonnadan

Blekinge 2017-07-08 Jägareförbundet fortsätter att närvara vid större evennemang

Kretskampen

Blekinge 2017-07-06 Glöm inte träna för kretskampen

Nyhetsbrev 58

Blekinge 2017-06-30 Sista nyhetsbrevet för semestern

uttalande från förbundet

Blekinge 2017-06-29 Läs vad Torbjörn Larsson och Bo Sköld uttalar sig inför...

Nyhetsbrev 57

Blekinge 2017-06-18 Här kan du läsa senaste nytt från förbundet

Grönt ljus för åtelkameror?

Blekinge 2017-06-18 Statlig utredare vill ge grönt ljus för åtelkameror

Rapport från ett studiebesök

Blekinge 2017-06-18 Mörrumsåns älg och kronskötselområde gör varje år en studieresa, detta år gick den till Maltesholm. Tidigare besöksmål har bl.a. varit Eriksberg,...

Älgarnas foder och hälsa

Blekinge 2017-06-18 Länsstyrelsen Blekinge bjöd in till föreläsningar om kring älgarnas foder och hälsa, samt den kring älgens reproduktion och population.

Efterlysning!

Blekinge 2017-06-18 Länsstyrelsen efterlyser observationer av skräntärnor