Avelsbestånden

Under 2000-talet har Projekt fjällgås byggt upp en helt ny uppfödning av fjällgås. Det avelsbestånd som tidigare, fram till 1999, användes i projektet har helt avvecklats. Idag finns två avelsanläggningar, en på Nordens Ark i Bohuslän och en på Öster Malma i Sörmland.

Utsättningsfåglar redo att släppas ut i fjällen. Foto: Sarah Nordlinder

Grunden för avelsbestånden idag är vilda ryska gäss. Dessa fångades som ungar på den västryska tundran av ryska gåsforskare från The Russian Goose, Swan and Duck Group of North Eurasia. Under perioden 2005–2013 fångades 59 unga fjällgäss in och transporterades till Sverige.

Våra avelsbestånd är grunden för de förstärkningsutsättningar som görs. De ungar som föds upp i fångenskap sätts antingen ut i det vilda eller används för att förstärka avelsbeståndet.