Färgringar

Hur läser man färgringar? Alla fjällgäss som sätts ut i syfte att förstärka den vilda populationen märks med benringar med olika färg och bokstav-/sifferkombinationer. Dessa är viktiga för att vi ska kunna följa upp de fåglar som sätts ut. Nedan följer några exempel på kombinationer man kan stöta på och hur du läser/rapporterar dem.


Foto: Projekt fjällgås

Observationer av fjällgäss rapporteras i artportalen och kan man tyda benringarna och rapportera även dessa är det ovärderligt information för Projektet. Skulle du observera en märkt fjällgås och inte veta hur artportalen fungerar så kontakta Projektet.

Rapporteras B2 WC Rapporteras Y8 RP Rapporteras Y8 * Rapporteras N8 R