Migration och övervintring

De fjällgäss som häckar i Sverige flyttar från svenska fjällen till framför allt Nederländerna och Tyskland för övervintring. Denna flyttväg går över Sydsverige, Danmark och Tyskland. På hösten använder fjällgässen normalt några få rastplatser i Mellansverige, exempelvis Hudiksvall och Hjälstaviken. De tar sedan etappen till Nederländerna i ett svep vilket gör att fjällgäss sällan ses i sydligaste delen av landet på hösten.

På våren flyger gässen vanligtvis från övervintringsplatserna i Nederländerna via Lolland i Danmark, Öresundskusten vidare till Svartåmynningen i Linköping, Svensksundsviken, Hudiksvall eller Alnön utanför Sundsvall med slutdestination Ammarnäs.

De svenska fjällgässen har idag, tack vare forskningsstudier utförda av projektet, en ganska väl dokumenterad migrationsrutt. Lillfjärden i Hudiksvall och Hjälstaviken, i Mälardalen är de platser där de största flockarna samlas. Även Svartåmynningens naturreservat i Roxen och Svensksundsviken är viktiga plaster, särskilt under vårflyttningen. Ofta ses flockar av fjällgäss nära andra flockar av gäss vilket kan göra dem svåra att upptäcka. Flera av rastplatserna är av stor vikt för denna starkt hotade population och är idag skyddade. Projekt Fjällgås, i samarbete med lokala ornitologer, försöker dessutom att övervaka rast- och ruggningsplatser för att se till att fjällgässen ska kunna fortsätta nyttja dem fullt ut.

Huvuddelen av de svenska fjällgässen tillbringar vintern i Nederländerna men mindre flockar ses i Tyskland, Belgien och Frankrike. I Nederländerna rör sig gässen mellan olika platser och övervakas noga av inhemska ornitologer. Vanligen tillbringar fåglarna vintern på kustnära gräsmarker men besöker även jordbruksmark. I Nederländerna är det enorma flockar av andra gäss som tillbringar vintern och under senare år har man börjat lätta på de hårda restriktionerna som funnits för jakt i landet. Därför finns det idag en ökad risk att svenska fjällgäss skjuts under övervintringen. Projekt fjällgås arbetar därför på att sprida information om fjällgässens situation för att försöka påverka myndigheterna i Nederländerna så att de tar hänsyn i sin planering av jakten. Populära övervintringsplatser i Nederländerna är Oudeland van strijen och Petten. I Tyskland har fjällgäss främst setts i ett område som kallas Lippe.