Mer om projektet

Projektets verksamhet inkluderar uppfödning av fjällgäss för utsättningar med syfte att stärka den vilda populationen, åtgärder för att förbättra habitat och minska störningar på platser där fjällgäss vistas, övervakning av det vilda beståndet och informationsinsatser för att belysa bevarandearbetet för fjällgäss.

Fjällgåsen var så sent som i början på 1900-talet en ganska vanlig häckfågel i Sverige. Men antalet häckande par minskade snabbt och i början 1960-talet var fjällgåsen så ovanlig att många började bli oroliga för artens överlevnad i Sverige. Projekt Fjällgås startades av Lambart von Essen och tillsammans med kollegor började han föda upp fjällgäss i fångenskap för att förstärka den vilda populationen.