Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Vad har hänt med våra skärgårdsfåglar? Vart tar ejdern vägen?

Stiftelsen Sveriges Vildnad anordnar ett seminarium där experter på skärgårdsfåglar ger en övergripande bild över vad som händer med skärgårdens fåglar och särskilt fokus läggs på Östersjöns ejderstam.

2011-04-13

Fågelfaunan i Östersjöns skärgårdar förändras snabbt. Ejdern och flera av våra vanliga skärgårdsfåglar minskar och bakgrunden till detta diskuteras flitigt.

Onsdagen den 18 maj 2011, kl 10:30-15.00 på Skansen.

Program:

 • 09.30 Registreringen och kaffe
 • 10.30 Hälsningsanförande
  Torsten Mörner, Svenska Jägareförbundet och Sveriges Vildnad
 • 10.40 Hur går det för våra skärgårdsfåglar?
  Martin Green, Lunds Universitet
 • 11.10 Östersjöns häckande kustfåglar – en historisk tillbakablick
  Åke Andersson, Svenska Jägareförbundet
 • 11.40 Lunch
 • 13.00 Ejderforskning i den finländska skärgården
  Mikael Kilpi, ARONIA Research, Åbo Akademi University, Finland
 • 13.30 Vilken roll spelar sjukdomen fågeldöden?
  Lennart Balk, ITM, Stockholms Universitet
 • 14.00 Sammanfattning
  Krister Mild, Naturvårdsverket
 • 14.15 Avslutande diskussion  

Pris 200 kronor, inklusive lunch och kaffe.
Betalas mot faktura. Ange faktureringsadress vid anmälan.

Anmäl dig snarast på sverigesvildnad@jagareforbundet.se
Begränsat antal platser.
Seminariet äger rum i Gustavianska salen på Skansen i Stockholm.

Välkommen
Stiftelsen Sveriges Vildnad

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick