Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Ladda ner "Normalstadgar för älgskötselområde"

Efter årsskiftet börjar reglerna för det nya älgjaktsystemet gälla. I samband med det ska en hel del områden bildas eller ombildas. Som en hjälp har Jägareförbundet utabetat Normalstadgar för älgskötselområde.

2011-12-28

När den nya älgförvaltningen kommer igång efter årsskiftet utgår en stor del av denna från jakt inom älgskötselområden (ÄSO).

Framtidens ÄSO skiljer sig på vissa punkter från dagens. Jägareförbundet har därför utarbetat "Normalstadgar för älgskötselområde" som en hjälp för jägare och markägare att uppdatera sitt befintliga ÄSO eller bilda ett nytt.

Redan idag fungerande ÄSOn kan justera sina stadgar under våren. För den som önskar nybilda ett ÄSO gäller att ansökan om detta måste vara Länsstyrelsen till handa före den 31 januari 2012. Detta för att säkerställe att jakten till hösten kan ske inom ÄSO.

Normalstadgar innebär att det finns möjlighet att justera skrivningarna för att passa det egna området. Vid större justeringar i stadgarna kan det vara bra att kontakta Jägareförbundet för att undvika att förändringarna kommer i konflikt med andra regelverk.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick