Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Seminarium: Varför vill vi veta hur många rävar det finns?

Välkommen till en diskussion om behov och möjligheter i den svenska viltövervakningen.

2011-11-17

Måndagen den 12 december klockan 10.00-15.00, Högloftet, Skansen

Hur många individer finns det av en art? Hur påverkar det andra arter? Hälsostatus?Hur stora insatser behövs för att övervaka våra viltstammar? Vad är rimligt med hänsyn till kostnaderna? Vem behöver uppgifterna? Vad har EU med detta att göra?

Välkommen till en diskussion om behov och möjligheter i den svenska viltövervakningen.

09.30 Samling, kaffe

10.00 Inledning Torsten Mörner, förbundsordförande Svenska Jägareförbundet

10.20 Behov och möjligheter i den svenska viltövervakningen, Jonas Kindberg Svenska Jägareförbundet

11.00 Nationella och internationella aspekter, Helena Busk, Landsbygdsdepartementet

11.30 Viltövervakningen från Naturvårdsverkets horisont, Per Risberg, Naturvårdsverket

12.00 Jullunch på Solliden

13.30 Jägareperspektivet i viltövervakningen, Torbjörn Larsson, Jägareförbundet Västmanland

14.00 Diskussion

14.30 Fjällgåsprojektet, En framgångssaga på krokig väg, Niklas Holmqvist, Svenska Jägareförbundet

15.00 Avslutning och kaffe

Anmälan till sverigesvildnad@jagareforbundet.se senast den 4 december 2011.
Pris inklusive jullunch på Solliden, 200 kronor (studenter 100 kronor) betalas mot faktura. Uppge postadress vid anmälan.

Meddela i Skansen entré att ni ska delta i seminariet.

Seminariet genomförs med finansiellt stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick