Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Daniel Ligné

Jägareförbundet i Almedalen

På måndagseftermiddagen anordnade Jägareförbundet ett seminarium i Almedalen med titeln ”Människor och rovdjur – kan de förvaltas tillsammans?”. Seminariet inleddes av Inga Ängsteg som beskrev Viltskadecenters arbete och hur skador av främst varg utvecklats över tid. Hon presenterade också Viltskadecenters beräkningar av hur mycket det skulle kosta att sätta rovdjursavvisande stängsel runt alla fårbesättningar i vargens utbredningsområde – 1,2 miljarder.

2013-07-02

Därefter presenterade Camilla Sandström, Umeå universitet, en rykande färsk attitydstudie om varg. 2009 gillade 71% av svenskarna varg, idag har stödet sjunkit till 55%. En mycket snabb och dramatisk förändring i dessa sammanhang och det lägsta stödet för varg man uppmätt. 62% av svenskarna stöttar också beståndsbegränsande jakt på varg och det finns inget brett stöd för en fortsatt ökning av vargstammen. Det finns idag heller ingen myndighet som har förtroende i vargfrågan av en majoritet av svenskarna. Endast 44% av svenskarna har förtroende för Naturvårdsverket i vargfrågan. Camilla avslutade med att betona att det är snabba förändringar i attityderna till varg och det är bråttom att nu få till en fungerande förvaltning där de som bor med vargen känner sig delaktiga.

Jägareförbundets Torbjörn Lövbom tog vid och beskrev vargfrågans kantring de senaste åren. Idag handlar den mer om formler och komplicerad genetik än attityder och socioekonomiska faktorer. Torbjörns slutsats var att vargen är relativt enkel att förvalta, det är folket och deras attityder som är det svåra att hantera. Peter Egardt redovisade därefter vargkommitténs arbete som nu går mot sitt slut. Peter gav en del besked om vad han tänker föreslå och avslutade med att understryka att Gynnsam bevarandestatus för varg inte är ett biologiskt eller genetiskt beslut, det är ett politiskt beslut! Passningen var tydlig till politikerna i panelen, Bengt-Anders Johansson (M) och Helén Pettersson (S).

Foto: Daniel Ligné
Foto: Daniel Ligné

Därefter vidtog debatt som leddes av Bo Sköld. Debatten var stundtals livlig även om de två politikerna var slående eniga, vilket de båda också lätt förvånat konstaterade. Alla hade stora förhoppningar på den rovdjursproposition som kommer till hösten och alla var också eniga om att detta nu är sista chansen att få till en fungerande adaptiv vargförvaltning med folkets acceptans. Vi behöver få igång vargjakten igen och besluten måste flyttas närmare folket som berörs. ”Tåget går nu” var budskapet som avslutade det helt fullsatta seminariet.

Jägareförbundet fortsätter i Almedalen på tisdagen med att erbjuda simulatorskytte och på kvällen anordnas ett redan fullbokat mingel där vi serverar vildsvinspizza.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick