Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Naturvårdsverket har beslutat om vargjakt 1 februari 2014. Foto: Hans Ring

Naturvårdsverket har beslutat om vargjakt 1 februari 2014. Foto: Hans Ring

Vargjakt i Värmland, Örebro och Dalarna

Det blir jakt på varg i februari i Värmlands, Örebro och Dalarnas län. Det beslutade Naturvårdsverket idag.

2013-12-19

- Syftet är att minska koncentrationen av varg i de län där det finns många vargrevir och på så sätt begränsa negativa konsekvenser från rovdjur för tamdjursägare och näringar. Beslutet gäller 30 vargar och jakten börjar den 1 februari 2014, skriver verket i ett pressmeddelande.

Naturvårdsveket gör bedömningen att det finns ett behov av att minska koncentration av varg, enligt riksdagens beslut. Vargstammens tillväxtkurva pekar uppåt och inaveln minskar. Vargen har gynnsam bevarandestatus och det finns ett tillräckligt utrymme i förhållande till referensvärdet. Det sammantaget gör att en kontrollerad jakt i syfte att minska koncentrationen av varg är möjlig.

─Naturvårdsverket vill bidra till att öka toleransen för varg och andra rovdjur. Vi arbetar med olika åtgärder som kan bidra till att minska negativa konsekvenser av rovdjur. Vi gör bedömningen att en kontrollerad jakt som minskar koncentration av varg är ett sådant exempel, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket gör bedömningen att en kontrollerad jakt som riktar in sig på att tömma utpekade revir är det mest effektiva sättet att nå det politiska målet om att minska vargens koncentration. Det är en del av ett långsiktigt arbete och om jakten ska få effekt behöver åtgärden upprepas.

─Jakt är ett viktigt verktyg för viltförvaltningen. En av anledningarna till att vi har lagt över en månad mellan beslut och jaktstart är att jakten kan komma att överklagas. Om beslutet överklagas finns det tid för domstolen att bedöma ärendet. Det är viktigt att få besked om det går att använda licensjakt som verktyg i vargförvaltningen, avslutar Maria Ågren.

Jaktens genomförande

Villkor för jakten:

  • Jakttid 1 februari till 15 februari 2014.
  • De län som omfattas av jakten har valts ut med hänsyn till koncentrationen av varg. Det gäller även det antal vargar som får jagas inom länen.
  • Reviren som kan komma att ingå i jakten har valts ut så att revir med genetiskt viktiga vargar inte omfattas av jakten för att göra jakten selektiv.
  • Det är länsstyrelserna som har kunskap om de lokala förutsättningarna och de får uppdraget att avgöra vilka revir som till slut kommer att omfattas av jakt.
  • Jakten är inriktad på att tömma revir i utpekade områden.
  • Det är också länsstyrelserna som avlyser jakten om det visar sig att det finns någon genetiskt viktig varg inom de utpekade reviren.
  • Jakten inkluderar stränga krav på skyndsam rapportering om fällda vargar.
  • Länsstyrelsen ska avlysa jakten när det totala antalet vargar har fällts i ett län.

Län, revir och antal djur:

Dalarnas län
Antal revir: 1
Antal djur: högst 6
Möjliga revir: Aamäck och Äppelbo revir

Värmlands län
Antal revir: 2
Antal djur: högst 13
Möjliga revir Värnäs, Medskogen, Trång, Brattfors, och Acksjöns revir

Örebro län
Antal revir: 2
Antal djur: högst 11
Möjliga revir: Kindla, Villingsberg och Hedbyn revir

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick