Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Under krigsåren i början av 1940-talet utgjorde älgen en värdefull köttreserv i Sverige. Foto: Johanna Thörnqvist

Under krigsåren i början av 1940-talet utgjorde älgen en värdefull köttreserv i Sverige. Foto: Johanna Thörnqvist

Tredje delen i Sagan om älgen - Bakslag och köttreserv

Kalvförbud och allmän jakt fortsatte vilket var ett bakslag för Svenska Jägareförbundet. Nu bildades också den första älgskadefonden.

2014-01-07

En ny älgjaktsförordning infördes 1931. I första paragrafen talades där om en särskild jakttid, det vill säga licensjakt efter älg.
I älgvårdande områden öppnades därigenom möjligheten att jaga älg under 14 dagar. Den absoluta merparten av jakten skedde dock som allmän jakt under kort tid. Detta var ett bakslag för många inom Svenska Jägareförbundet, liksom att förbudet att fälla kalv behölls.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick