Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Cirka 90 personer deltar i viltforskningsdagarna på Öster Malma. Foto: Magnus Rydholm

Cirka 90 personer deltar i viltforskningsdagarna på Öster Malma. Foto: Magnus Rydholm

Forskningsdagar lockade 90 personer till Öster Malma

Viltforskningsdagarna är ett samarbete mellan Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket. Syftet är diskutera forskningsresultat och hur dessa används i viltförvaltningen.

2014-02-10

Maria Ågren generaldirektör på Naturvårdsverket och Sofia Wennberg DiGasper departementsekreterare talade om utmaningar och behovet av ny viltforskning. Foto: Magnus Rydholm
Maria Ågren generaldirektör på Naturvårdsverket talade om utmaningar och behovet av ny viltforskning. Foto: Magnus Rydholm

Dagarna är ett återkommande forum för dialog mellan forskning och förvaltning om forskningsresultat, samt resultatens användning i den praktiska viltförvaltningen. Det är också ett forum för att diskutera viltförvaltningens behov av kunskap och om möjligheten för forskningen att möta dessa behov.

Dagarna riktar sig till handläggare och chefer som arbetar med viltfrågor på myndigheter och organisationer samt till forskare inom området.

Årets forskningsdagar genomförs 10 och 11 februari. Första dagen handlar om kunskapsbehovet inom förvaltningen och aktuell forskning finansierad av Naturvårdsverket via Viltvårdsfonden eller av Svenska Jägareförbundet genom ”Forskningstjugan”.
Den andra dagen består framför allt av en workshop om kunskap från forskning till stöd för viltförvaltningen nu och i framtiden. Workshopen blir ett viktigt underlag när ett nytt strategiskt program för Viltvårdsfondens forskning ska skrivas under 2014.

När Svenska Jägareförbundets generalsekreterare Bo Sköld och Naturvårdsverkets generaldirektör Maria Ågren öppnade mötet välkomnade de cirka 90 personer som deltar i mötet.
– Det är riktigt kul att vi lyckas få så många och duktiga människor som arbetar inom viltforskningen till Öster Malma. Svenska Jägareförbundet är en väldigt viktig aktör och därför är det roligt att vi kan genomföra viltforsningsdagarna tillsammans med Naturvårdsverket, säger Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick