Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Gråsäl. Foto: Niklas Liljebäck

Tidigare har passionerade säljägare tvingats ha extra frysar för att kunna ta reda på alla prover. Nu får de välja själva hur mycket prover de samlar. Foto: Niklas Liljebäck

Förenklingar och höjda ersättningar för säljägare

Provtagningen på fällda sälar förenklas för säljägare och den totala ersättningsnivån höjs kraftigt. Det föreslår Naturvårdsverket. - Dagens beslut är mycket glädjande och resultatet av flera års arbete från förbundet och Kustrådet, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné.

2014-12-15

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett kraven på provtagning av sälar som fällts i jakt. Proverna är ett viktigt underlag för miljöövervakning och sälförvaltning.
- Jämfört med andra provtagningskrav vid jakt är provtagningen vid säljakt omfattande. Kraven har uppfattats som betungande av säljägare, enligt den enkätundersökning som genomförts i samband med regeringsuppdraget, skriver Naturvårdsverket på sin webbplats.
- Naturvårdsverket föreslår ett antal förenklingar i provtagningen. En mindre del av sälproverna förblir obligatoriska. Övriga prover blir frivilligt att sända in. Vi föreslår också förändringar i ersättningsnivåerna. För de obligatoriska proverna sänks nivån något men ersättningsnivån höjs för de som skickar in ytterligare prover frivilligt, berättar Per Risberg handläggare på Naturvårdsverket.

- Det här är ett steg i rätt riktning mot en ”normalisering” av säljakten. Sälarna är inte längre hotade. Tvärtom har vi väldigt gott om säl och då är det logiskt att vi sänker ambitionerna vad gäller provtagning. Nu jobbar vi vidare för en licensjakt på säl, säger Daniel Ligné.
- Tidigare har passionerade säljägare tvingats ha extra frysar för att kunna ta reda på alla prover. Nu får de välja själva hur mycket prover de samlar. Förbundet jobbar alltid för valfrihet och samhället kan lita på att jägarna tar ansvar.
- Inte många av våra medlemmar jagar säl idag men det här är ändå ett principiellt viktigt beslut som vi jobbat hårt för.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick