Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Förenklingar i föreskrifter, tack vare förbundet

Jordbruksverket har valt att införa ett antal förenklingar i regelverket runt de saker som kallas biprodukter vid slakt. – Vi har flera gånger kritiserat och skickat skrivelser till Jordbruksverket om behovet att ändra reglerna. Nu ser vi att vårt arbete gav resultat, säger riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné

2015-02-02

De tidigare krångliga reglerna kring biprodukter från slakt av vilda djur har fått kritik. Även de regler som gällt när man använder blod från tamdjur för att kunna lägga viltspår har kritiserats.
Jägareförbundet har påpekat problemen, via ett antal skrivelser. Syftet har varit att uppmärksamma verket på de byråkratiska problemen och få till stånd förändringar som underlättar för jägarna. Resultatet blev fyra tydliga förenklingar.
– Kvarnarna mal ganska långsamt när det gäller sådant här. Men detta är naturligtvis en framgång för oss jägare. Regler ska vara enkla och logiska. Så det här får Jordbruksverket tummen upp för, säger Daniel Ligné.

1) Den första ändringen i regelverket gäller blod som används för spårträning till eftersök. ”Blod som var livsmedel fram till att det lämnats ut till mottagaren får användas för träning och bedömning av hund i eftersök. Du behöver inte längre registrera dig eller ha tillstånd för användning. Överblivet materialet får hanteras enligt avfallslagstiftningen. Observera att kravet på två veckors karenstid finns kvar”, skriver Jordbruksverket.

2) Den andra rör biprodukter från slakt vid vilthateringsanläggningar. ”Biprodukter från slakt vid vilthanteringsanläggning får grävas ner om kommunens anvisningar följs. De krav EU-lagstiftningen ställer på nedgrävningen måste också följas”, skriver verket.

3) ”Vilda djur får stödutfodras och lockas i samband med jakt med vissa typer av biprodukter från slakt av kategori 3 utan att det ställs krav på särskilt tillstånd. I fortsättningen räcker det med en registrering som är kostnadsfri och som inte är tidsbegränsad. Observera att det finns en karenstid på två veckor mellan slakt och användning och att det för denna typ av verksamhet finns annan lagstiftning från andra myndigheter som gäller parallellt.”

4) Den sista rör troféer och andra prepareringar av djur. ”Om du hanterar och framställer jakttroféer eller använder kategori 3-material från egna djur för personligt bruk, det vill säga inte kommersiellt, behöver du inte registrera dig för verksamheten.”

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick