Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Gråsälar

Gråsälar på fotot. Jägareförbundet har nu kommet en bra bit närmare målet om hur säljakten ska vara utformad. Foto: Niklas Liljebäck

"Ett riktigt bra säljaktsbeslut!"

- Det här är ett i mångt och mycket ett bra säljaktsbeslut! Det säger jaktvårdskonsulent Hans Geibrink som är Jägareförbundets ansvarige i kustjaktfrågor, om Naturvårdsverkets skyddsjaktsbeslut efter grå- och knubbsäl 2015.

2015-03-30

- Vi har nu  kommit en bra bit närmare vårt mål för hur jakten ska vara utformad.

Först och främst handlar det om utökade områden där gråsäl får jagas. Tidigare rådde jaktförbud inom de områden där säl inventerades. Inventeringsområden med totalt jaktförbud har nu minskat ordentligt i antal och inom de kvarvarande inventeringsområdena är det nu tillåtet att jaga från den 16 juni och året ut.

- Det handlar om värdefulla jaktområden där vi nu får möjlighet attjaga, säger Hans Geibrink.

- En annan framgång är också att man nu får jaga från stillaliggande båt med motor igång. Tidigare var det bara licensierade yrkesfiskare och deras medhjälpare som fick jaga från båt.

Antalet tilldelade sälar har också ökats, gråsäl från 290 till 350 och knubbsäl från 150 till 160.

I övrigt får skyddsjakten på gråsäl ske från 20 april (2014 var startdatumet 16 april) till och med 31 december.

Knubbsäl får jagas från 20 april till 20 maj och 16 juli till 31 december 2015, samt 1 januari till 31 mars 2016.

Svenska Jägareförbundet har också haft invändningar mot den krångliga provtagningen som krävs efter varje fälld säl.

- Vi tycker att reglerna för provtagningen bör underlättas betydligt och har också fått gehör från Naturvårdsverket i detta, Däremot så vet vi ännu inte hur det kommer att se ut med den saken vid årets jakt, säger Hans Geibrink.

Madeleine Lewander

 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick