Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Två framgångar för Jägareförbundet

I veckan fattades två olika beslut som båda påverkar jakten. Först togs ett riksdagsbeslut som uppmanar regeringen att underlätta bruket av viltkameror. Sedan kom justitieutskottets betänkande som vill att handläggningstiderna för vapenlicenser ska bli kortare. Båda är framgångar för Svenska Jägareförbundet.

2015-03-22

När riksdagen hade möte i veckan så tog det initiativ till ett beslut som kan komma påverka jakten på ett positivt sätt.
–Riksdagen uppdrar nu åt regeringen att göra det enklare för jägare att använda kamerorna. Det ska ske genom att ta bort tillståndsplikten vid vissa tillfällen. Detta är vi väldigt nöjda med. Åtelkameror är ett viktigt instrument för viltförvaltningen, säger Anders Grahn, chef för Svenska Jägareförbundets intressebevakning.
Den andra förändringen kommer från Justitieutskottet som vill ha större fokus på polisens handläggningstider för vapenlicenser.
– Utskottet vill se över reglerna för att underlätta för jägarna. Även detta är bra. Orimligt långa handläggningstider har gjort det svårt för såväl jägare som vapenhandlare. Genom detta initiativ hoppas förbundet att vi får en varaktig och bättre hantering som inte försvårar för jägare som vill köpa eller byta vapen, säger Anders Grahn.
Förbundet har under lång tid drivit frågor som rör både åtelkameror och handläggningstider.
– Just därför är vi nöjda med att utskottets ledamöter tagit till sig våra argument i frågorna. Detta är ett litet etappmål för förbundets arbete att säkerställa bra och kloka regler kring jakten, säger Anders Grahn.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick