Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

I den nya älgförvaltningen är det viktigt att kunna beräkna älgstammens utveckling. Foto: G. Ekström.

Samsyn kring Älgfrode

I älgförvaltningen finns behov av bra datastöd för att kunna beräkna älgstammens utveckling och det är simuleringsprogrammet Älgfrode som ska användas. Det är nu aktörerna överens om.

2015-04-22

Älgfrode ägs gemensamt av Svenska Jägareförbundet, Sveaskog och Svensk Naturförvaltning. Simuleringsprogrammet bygger på de kunskaper som togs fram i projektet Lokal Älgskötsel. Jägareförbundet och skogsbolagen har tidigare enats om att Älgfrode är det program som vi använder i älgförvaltningen.

Vid ett möte i referensgruppen till länsstyrelsernas IT-portal Älgdata den 8 april enades man om att även landets länsstyrelser nu kommer att använda Älgfrode vid sina granskningar av planer för älgskötselområden och älgförvaltningsområden, något som varit oklart tidigare. Ägarna till Älgfrode kommer att bjuda in representanter för länsstyrelserna för en diskussion om hur Älgfrode bör utvecklas framgent.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick