Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Så förvaltar vi kronhjorten bäst. Seminarium på Öster Malma 15 juni. Foto: Oscar von Stockenström

Så förvaltar vi kronhjorten bäst

SEMINARIUM. Måndagen den 15 juni kl. 10.00 – 15.30, Öster Malma, Södermanland

2015-05-26

För 200 år sedan fanns kronviltet bara kvar med något hundratal individer i Skåne. Sedan dess har stammen vuxit och spridit sig, både på naturlig väg och genom utsättningar. Idag uppgår stammen troligen till mer än 25 000 individer, och vi sköt c:a 7 000 kronvilt förra året.

I takt med att kronviltet spridit sig ökar också rapporterna om skador på grödor och skog av kronvilt, och röster har höjts för att ta bort regleringen av jakten på kronvilt. Samtidigt är den ursprungliga, svenska rasen av kronvilt rödlistad.

Naturvårdsverket utreder förvaltningen av kronvilt och ska lämna sin rapport den sista september.
Hur ska vi sedan förvalta kronviltet? Vid seminariet redovisas det aktuella kunskapsläget, samtidigt som framtidens kronviltsförvaltning diskuteras.

Seminariet arrangeras av Stiftelsen Sveriges Vildnad.

10.00 Välkommen. Bo Sköld, generalsekreterare Svenska Jägareförbundet.

10:10 Kronviltets ekologi i Sverige. Anders Jarnemo, SLU & Högskolan i Halland.

11.10 Så förvaltas kronviltet idag. Göran Bergqvist, Svenska Jägareförbundet.

11.45 Lunch

13:00 Så tycker jägare, skogsägare och brukare. Fredrik Widemo, SLU.

13:45 Förvaltning av kronviltets underarter. Mikael Svensson. Artdatabanken.

14.15 Paneldebatt: Så bör vi förvalta kronviltet i framtiden. Företrädare för intresseorganisationer och myndigheter.

15.30 Avslutning

Kostnad: seminariet är gratis, lunch till självkostnadspris 120 kr. Du kan anmäla dig till sverigesvildnad@jagareforbundet.se, senast 1/6.

Dokument

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick