Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Mårdhundsprojektet vann pris

Mårdhundsprojektet som drivs av Svenska Jägareförbundet är ett av 12 Europeiska projekt som förra veckan formellt utsågs till ”Best LIFE nature Projects for 2014” av EU-kommissionen vid en prisceremoni i Bryssel.

2015-06-17

Nya arter som tränger in i biotoper där de inte hör hemma kan orsaka stor skada på befintliga arter. Mårdhunden är en sådan art som kan komma att göra stor skada på framför allt markhäckande fåglar och hotade groddjur. Detta faktum ligger bakom projektets mål att stoppa denna främmande invasiva art från att etablera sig i Sverige.

– Det är hedrande att vårt projekt har uppmärksammats på Europanivå och riktigt stort att få pris. Detta sporrar oss att fortsätta. Invasiva främmande arter är ett växande problem inom naturvården i hela Europa och vi är med och skapar en kunskapsbank över hur man ska hantera invasiva främmande rovdäggdjur, säger Fredrik Dahl.

Den höga kunskapen om arten och dess beteende, den metodutveckling som skett för att lyckas, samt projektets samarbete både med allmänheten och mellan de Nordiska länderna har inte gått EU förbi.

– Äras de som äras bör, utan projektets fantastiska fältpersonal och den effektiva koordineringen av dessa, samt naturligtvis Naturvårdsverkets ekonomiska stöd under alla år hade vi inte nått samma resultat, säger P-A Åhlén.

Se bild från prisutdelningen: https://flic.kr/p/tSKEXL

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick