Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Landsbygdsministern besökte Öster Malma

Den 15 juli besökte landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med statssekreterare Elisabeth Backteman och Camilla Frisch Svenska Jägareförbundet.

2015-07-16

Under mötet på Öster Malma träffade ministern förbundsordföranden Björn Sprängare, Bo Sköld, Åke Granström, Anders Grahn och fick en faktagenomgång av Fredrik Widemo.
Förbundet informerade, gav fakta och diskuterade viktiga jaktliga frågor inklusive Svenska Jägareförbundets regeringsuppdrag på mötet.
– Denna typ av möten är bra och nödvändiga för alla parter, inte minst kopplat till vårt regeringsuppdrag att leda delar av jakten och viltvården, säger generalsekreterare Bo Sköld.
– Sammanfattningsvis upplevde förbundsordförande Björn Sprängare och jag att det var ett konstruktivt och bra möte, säger Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick