Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Polska skogsdelegationen med Anders Bollvik från Skogsstyrelsen längst bak samt Ulf Sterler från Jägareförbundet längst fram. Foto: Christina Nilson-Dag

Polska skogsdelegationen med Anders Bollvik från Skogsstyrelsen längst bak samt Ulf Sterler från Jägareförbundet längst fram. Foto: Christina Nilson-Dag

Polskt intresse för svenska jakten

-Hur arbetar Svenska Jägareförbundet med skog- och jaktfrågor? Och har viltkött och det ökande antalet kvinnliga jägare bidragit till att jakten accepteras av 86% av svenskarna? Detta diskuterades bland annat när företrädare för den polska skogsnäringen besökte Svenska Jägareförbundet på Öster Malma den 28 augusti.

2015-08-31

Den polska delegationen avslutade en hel veckas studiebesök i Sverige med att höra Ulf Sterler och Christina Nilson-Dag från Svenska Jägareförbundet berätta om jaktens förhållanden i Sverige och hur vi arbetat framgångsrikt med att få jakten accepterad.

Tillsammans med Anders Bollvik från Skogsstyrelsen har de polska skogsföreträdarna besökt allt ifrån Jordbruksverket, Baroniet Adelswärd i Åtvidaberg och Stendörrens naturreservat. Delegationen bestod av representanter från motsvarande Sveaskog, skogsmedia samt miljö och skogsutvecklingsorganisationer. De tog stort intryck av hur viltköttet hyllas som ett naturligt livsmedel i Sverige och de inser att de har en lång väg kvar till att var femte som tar jägarexamen är en kvinna- som i Sverige.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick