Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Viltolyckor ligger bakom ökningen av anmälda jaktbrott

Idag har Brottsförebyggande rådet skickat ut ett pressmeddelande om att de anmälda jaktbrotten ökar. Från 952 anmälningar 2013 till 1.782 under 2014. – Det finns en mycket enkel och logisk förklaring till ökningen. En ändring av lagen gör att de som inte anmäler viltolyckor gör sig skyldiga till jaktbrott. Och det är detta som medfört att anmälningarna ökar, säger Magnus Rydholm, kommunikationschef på Svenska Jägareförbundet.

2015-08-07

När en trafikant kolliderar med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn måste olyckan rapporteras till polisen, även om djuret inte är synbarligen skadat.
– Tyvärr har Trafikverket inte lyckats informera allmänheten fullt ut om lagändringen. Detta har medfört att många trafikanter anmäler olyckan efteråt i samband med att de anmäler skadan till försäkringsbolaget. Men då har de gjort sig skyldig till ett jaktbrott, förklarar Magnus Rydholm.
Han menar att klassificeringen – av smitningar vid viltolyckor som jaktbrott – ligger bakom att anmälningar om jaktbrott ökar.
– Det finns andra saker också. Bland annat minskar kunskapen om jakt eftersom allt fler växer upp långt från landsbygden. Då anmäls det ibland om jakttorns placeringar och andra händelser som ytterst sällan är ett jaktbrott. Men detta rör sig om ett mindre antal anmälningar.
Magnus Rydholm förklarar att Svenska Jägareförbundet inte har sett någon ökning av fällande domar när det gäller det som vanligen tolkas som jaktbrott.
– Detta indikerar att det är smitningar vid viltolyckor som ligger bakom att de anmälda jaktbrotten ökar, säger han.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick