Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Förbundet diskuterade viltförvaltning

Den 7 oktober träffades Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund för att diskutera viltförvaltning och informera om Allmänna Uppdraget. Förutom förbundsordförandena Helena Jonsson och Björn Sprängare deltog ledamöter ur respektive organisations styrelse samt lokala representanter från Södermanland.

BoSköld och Björn Sprängare. Foto: Madeleine Lewander

Bo Sköld och Björn Sprängare. Foto: Madeleine Lewander

2015-10-12

Diskussionen uppehöll sig i första hand kring problemen med lokalt stora viltstammar som orsakar skador på grödor, omfattningen av utfodring och ansvaret för att skapa balanserade viltstammar. Stor del av tiden ägnades åt att definiera själva problemställningen, hur ansvaret skall fördelas och hur vi ska arbeta vidare på såväl lokal som nationell nivå.

- Det var ett konstruktivt möte i god anda, där vi kom överens om att vi ska fördjupa arbetet både lokalt och på central nivå. Att sitta tillsammans och ge sig tid att diskutera och tydliggöra respektive organisationers ståndpunkter var mycket givande och utgör en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner, säger Björn Sprängare och Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick