Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Om samförvaltning med Sveriges Vildnad på Skansen 2015

Fredagen den 4 december kl. 10.00 – 15.00, Högloftet, Skansen.

Rådjur på vintern.

En fungerande viltförvaltning måste bygga på samförvaltning. Årets seminarium sätter in förvaltningen av vilt i ett ekosystemtjänstperspektiv. Foto: Niklas Liljebäck

2015-11-03

Vi jagar bland annat för att få viltkött och rekreation. Jakten är samtidigt en del av vårt kulturarv och det ekonomiska värdet av jakten uppgår till miljardbelopp. Viltstammarna kan dock begränsa jord- och skogsbruk, genom skador på grödor och skog. Ekosystemtjänsterna från jakt, jord och skog begränsar därmed varandra, och en fungerande viltförvaltning måste bygga på samförvaltning.

Årets seminarium sätter in förvaltningen av vilt i ett ekosystemtjänstperspektiv, och tar upp frågan hur vi bäst kan finna avvägningar mellan de olika ekosystemtjänsterna och intressena.

Stiftelsen Sveriges Vildnad arrangerar seminariet med finansiellt stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet.

10.00 Hälsningsanförande. Björn Sprängare, ordförande Svenska Jägareförbundet.
10:05 Förvaltning av naturresurser ur ett ekosystemperspektiv, Carl Folke, Stockholm Resilience Centre

10.40 Viltköttet som resurs Maria Silfverschiöld, Koberg Vilt.

11.00 Jaktturism som näring Sofia Hammarskjöld, Scandinavian Prohunters.

11.20 Jakten som rekreation och tradition- Heléne Tivemark, Nejden Kultur & Natur

11.40 Så berikar viltet ekosystemtjänster från jord & skog, Carl Wachtmeister, Christineholm

12:00 Julbord på Solliden

13:30 Så arbetar länsstyrelsen med avvägningar mellan ekosystemtjänster Johan Varenius, Länsstyrelsen Södermanland

13.50 Naturvårdsverkets syn på samförvaltning Maria Hörnell-Willebrand, Naturvårdsverket

14.10 Gemensam diskussion: Samförvaltning av ekosystemtjänster inom viltförvaltningen

15.00 Avslutning

Kostnad: 250 kr inklusive julbord, kostnadsfritt för studenter. Du kan anmäla dig till sverigesvildnad@jagareforbundet.se, senast 30/11.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick