Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Ekosystemtjänster i fokus under Sveriges Vildnads seminarium

En fungerande viltförvaltning måste bygga på samförvaltning. Det var ett av budskapen under Sveriges Vildnads seminarium på Högloftet på Skansen på fredagen.

- Vi behöver synliggöra värdet av ekosystemtjänsterna, sa Line Gordon från Stockholm Resilience Centre. Foto: Madeleine Lewander

2015-12-04

Ekosystemtjänster är den nytta som ekosystemen genererar för människan direkt och indirekt. Det kan vara jordbruksfält, landskap, kustzoner eller skog.

Line Gordon från Stockholm Resilience Centre räknade upp 24 ekosystemtjänster, uppdelade i tre olika områden; försörjande, reglerande och kulturella.
- Av dessa 24 är 15 ekosystemtjänster hotade, där ingår bland annat de försörjande ”mat från vilt”, fiske och färskvatten.
Line pratade också om att olika ekosystemtjänster samverkar och påverkar varandra och gör samförvaltningen nödvändig.
- Vi behöver synliggöra värdet av ekosystemtjänsterna.
Hon menade också att det i stort handlar om att vi människor i framtiden måste samverka och ställa om våra naturresurser och våra vanor på ett smart sätt för att få ett fungerande ekosystem.

Maria Silfverschiöld från Koberg Vilt talade om viltköttet som resurs. Hon efterlyste mer kunskap, struktur och tydliga regler.
- Jägarna och jaktlagen behöver exempelvis lära mer om kötthantering. Exempelvis anpassa längd på såt när det är varmt ute för att inte viltet skall ligga för länge och riskeras att kasseras. Det vore ett onödigt svinn av fint kött. 
Maria berättade också om små vilthanteringsanläggningar som kämpar för sin överlevnad mot oförstående kommuner och andra myndigheter.
- Myndigheterna har ett ansvar att underlätta för jägarkåren att dela med sig av sitt vilt för att skapa tillgång för allmänheten.
- Vi måste också skapa efterfrågan och berätta mer att svenskt naturligt viltkött är unikt. Tänk om svenska familjer framöver började använda viltfärs till sina tacos på fredagarna!
Yrkesjägare Sofia Hammarskjöld vid Scandinavian Prohunters talade om jaktturism som näring och dess nödvändighet.
- I Kenya förbjöds all jakt för några år sedan. Det resulterade i att 70 procent av allt vilt i Kenya försvann. Lokalbefolkningen förlorade jobben. Inkomsterna till staten uteblev. Viltet hade inte längre något värde. Däremot tjänade kriminella organisationer och högt uppsatta personer massor via tjuvjakt och mutor, sa Sofia.
Hon berättade också om duvjakten i Argentina som idag är en miljardindustri. Tidigare försökte man att gasa ihjäl duvorna för att minska antalet.
- Jaktturismen är viktig för bevarandevärdet.
Helén Tivemark , Nejden, Kultur & Natur jobbar med att visa upp jakten som rekreation och traditon. När hon träffade sin blivande man, som är jägare, slogs hon av hans stora skogs- och naturkunskaper.
- Jag upptäckte att jakt är så mycket mer än att skjuta ett djur och det är det jag vill visa, sa Heléne.
Seminariedeltagarna fick också en förhandstitt på filmen som hon nu jobbar med och som på nära håll beskriver allmogejakten.
- Vi behöver hitta ett sätt att visa och föra ut alla dessa kunskaper och hur jakten är ett möte mellan generationer, samhörighet och rekreation. Så mycket mer än bara skottillfället.
Carl Wachtmeister, Christineholm berättade om hur ekosystemtjänster berikar viltet och viltbrukets betydelse, liksom samverkan samt respekt och ökade kunskaper för ”grannens verksamhet”.
Länsstyrelsen i Sörmlands Johan Varenius berättade om länsstyrelsen roll inom viltförvaltning.
- Vi behöver förnya vår förvaltning och på något sätt fastställa viltets värde. Det finns ett stort behov av kunskap.
Naturvårdsverkets Ingemar Näslund berättade närmare om den nyframtagna strategin som pekar ut riktningen för svensk viltförvaltning fram till 2020 och som nu är ute på remiss.
- Det handlar om att främja brukandet av vilt som resurs genom ekosystemtjänsterna jakt, viltturism, kött och upplevelser av vilt.
Seminariet avslutades med en gemensam diskussion.

Madeleine Lewander

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick