Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Madeleine Lewander

Ny vapenamnesti ska införas

Regeringen tar krafttag mot organiserad brottslighet. Ett antal åtgärder ska genomföras under mandatperioden.

2015-12-02

Läs mer om arbetet på: http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/12/regeringen-presenterar-en-samlad-insats-mot-organiserad-brottslighet/

En av åtgärderna som planeras är vapenamnesti.

”Resultatet av tidigare vapenamnestier har varit mycket goda och har i väsentlig grad minskat antalet illegala vapen i samhället. Regeringen avser därför att genomföra en ny vapenamnesti under den senare delen av mandatperioden. Att minska mängden vapen som innehas utan tillstånd är angeläget. Genomförande av återkommande vapenamnestier utgör effektiva brottsförebyggande åtgärder, under förutsättning att dessa inte genomförs allt för ofta.” skriver regeringen i ett pressmeddelande.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick