Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Allmänna uppdraget för 2016

Sedan 1938 utför Svenska Jägareförbundet ett uppdrag åt staten. Detta kallas Allmänna uppdraget. De senaste åren har uppdraget innehållit ungefär samma arbetsuppgifter. För 2016 får förbundet 52 250 000 kronor för att utföra uppdraget.

2016-01-11

Regeringen har sedan 1938 gett Svenska Jägareförbundet i uppdrag att leda jakten och viltvården för de delar som omfattas av det årliga regeringsbeslutet. Syftet är att uppfylla de mål som regeringen satt upp. Det allmänna uppdraget är delat i några olika verksamhetsområden. Dessa är:

 • Övergripande information
 • Information om praktisk jakt och förvaltning av vilt
 • Viltövervakning
 • Älgförvaltning
 • Vilt och trafik
 • Yrkesmässig jägarutbildning

Därtill har förbundet några tydligt specificerade arbetsuppgifter inom följande verksamheter:

 • Arbete med bly i ammunition
 • Viltsvinsförvaltning
 • Stora Rovdjur
 • Älgförvaltnng
 • Älgobs

Senast första april 2017 ska Svenska Jägareförbundet återrapportera verksamheten och bifoga ekonomisk redovisning.

Läs hela uppdraget (pdf-fil) genom att klicka på länken.

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
Tillbaka till överblick