Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Magnus Rydholm

Kunskap i centrum på fortbildningsdagar

Svenska Jägareförbundet använder sig alltid av forskning och fakta för sina ställningstagande. Detta ställer därför höga krav på kontinuerlig fortbildning. – Under tre dagar får i stort sett alla jaktvårdskonsulenter utbildning i det senaste kring kronvilt, biologisk mångfald, viltdata, skador på grödor, fodertillgång, samt hur vi ska möta allmänheten, säger Åke Granström, administrativ chef på Svenska Jägareförbundet.

2016-01-12

Det är ett ambitiöst program som väntar deltagarna i fortbildningsdagarna.
Först ut är en heldag om kronviltsförvaltning.
– Vi har under ett års tid arbetat hårt med att få till en förvaltning som tar hänsyn till kronviltets biologi och reproduktion. Nu har regeringen skickat ut ett förslag på remiss där många instanser nu inser det olämpliga i att ha allmän jakt på hjortarna, säger Daniel Ligné riksjaktvårdskonsulent.
Genom allt nedlagt arbete är förbundet väl förberett för att hantera den nya förvaltningen, hur den än blir. Remissvaren ska vara inlämnade i mars.
Nu finns en kronhjortsutbildning, simuleringsprogram för kronvilt, utvärdering av inventeringsmetoder och undersökningar om attityder till djurarten som personalen är väl införstådda med.
Dag två innehåller många olika delar. Det handlar om viltövervakning och rapporteringsverktyget Viltdata, fodertillgång, lövträden rönn, asp, sälg och ek samt biologisk mångfald, skador på grödor och utfodring.
Dag tre handlar om budskap. Hur vi ska förklara och möta allmänheten med budskap. Bland annat rör ämnet tonalitet och att se förvaltningen i ett helhetsperspektiv där även skador och problem vägs in. Jaktvårdskonsulenter möter många olika intressen och organisationer och därför krävs breda kunskaper för att kunna ge fakta i alla delar.
– Genom fortbildningsdagarna säkerställer vi att personalen har mycket höga kunskaper om viltförvaltning och förmågan att omsätta detta till utbildningar och fakta som gör viltförvaltningen ännu bättre, säger Åke Granström.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick