Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Cecilia Hultén, Karl Ståhl och Torsten Mörner från SVA som är några av talarna på seminariet. Foto: Christina Nilson-Dag

Seminarium på Öster Malma

Seminarium om Afrikansk svinpest – en dödlig sjukdom som kan spridas till Sverige.

Foto: Christina Nilson-Dag

2016-01-19

I ett seminarium om afrikansk svinpest på Svenska Jägareförbundets kansli Öster Malma den 19 januari, sprids kunskap om sjukdomen som är en allvarlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin.

Afrikans svinpest har etablerat sig i Ryssland och förekommer sedan 2014 även i östra delarna av EU, i Baltikum och Polen och det är inte osannorlikt att den kan spridas till Sverige.

Seminariet arrangeras av SVA i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Jordbruksverket. I seminariet deltar ett sextiotal representanter från myndigheter, länsstyrelser, LRF jägarorganisationer och yrkesjägare.
Mer info om afrikansk svinpest finns på; http://sva.se/djurhalsa/epizootier/afrikansk-svinpest1

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick