bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens är enigt om att det krävs krafttag av regering och riksdag för att lösa vargfrågan. Foto Magnus Rydholm

Uttalande från Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens till riksdag och regering

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens (som består av förbundsstyrelsen och alla 22 länsordförande) gav på lördagen ett gemensamt uttalande.

2016-02-13

 

Uttalande:

Händelserna runt årets vargjakt understryker att förordningar och lagar är otillräckliga för att genomföra demokratiskt fattade beslut. Trots att riksdag och berörda myndigheter har en ambition att reglera vargstammen så har förvaltningsdomstolarna hittills stoppat alla beslut om jakt.

Svenska Förvaltningsdomstolar gör tolkningar av EU-rätten som går emot EU-domstolens avgöranden.
Domarna från 2016 indikerar att Sverige aldrig kommer att få bromsa tillväxten på vargstammen.

De problem som människor upplever kommer accelerera i takt med att vargstammen växer och koncentrationerna ökar. Kostnaderna för förvaltningen kommer att öka och de som drabbas får betala hela priset. Detta leder till sämre acceptans för vargen, att tilltron till demokratin minskar och att vargkonflikten ökar.

Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens kräver att såväl riksdag som regering inser allvaret i den uppkomna situationen och genomför följande åtgärder:

•    Flytta vargen och andra stora rovdjur från Art- och habitatdirektivets bilaga 4 (strikt skydd) till bilaga 5 (kräver särskilda förvaltningsåtgärder).

•    Inför ett regelverk som gör det möjligt att få överklagandeprocessen avklarad innan jakttiden börjar.

•    Utred vilka åtgärder som kan vidtas för att säkerställa att vargjakten inte stoppas av juridiska processer.

•    Stå upp för de beslut som fattats i riksdagen!

Svenska Jägareförbundet kommer att bistå med fakta, kunskap och förvaltningsåtgärder som kan underlätta arbetet med att få ordning på vargjakten.

Vi har kommit till vägs ände. Nu krävs det snabba och kraftfulla åtgärder.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick