Svenska Jägareförbundet

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Magnus Rydholm

Viltstrategin: ”Jägarnas roll måste förtydligas”

När Svenska Jägareförbundet under lördagen lämnade in sitt remissvar till regeringen om Naturvårdsverkets viltstrategi så är dokumentet en vision för jaktens framtid. – Vi har frågat organisationen och lagt ned ett stort arbete för att kunna peka ut en klok väg för framtida viltförvaltning, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2016-02-02

Svenska Jägareförbundets remissvar är på åtta A4-sidor och spänner över många av viltförvaltningens grundpelare. Framför allt pekar förbundet ut vad det är som är basen i svensk viltförvaltning – jägarna.
Remissvaret är i grunden positivt, men understryker samtidigt påtagliga brister som är helt nödvändiga att rätta till för att viltstrategin ska bli förutsägbar, långsiktig och trovärdig.
– Vi tycker att Svenska Jägareförbundets remissvar på ett bra sätt beskriver vad vill se i framtidens viltförvaltning. Vilket ansvar jägarna måste ha, hur jägarna kan bidra till samhället och så vidare, säger Bo Sköld.

Innehåller mycket

Det är svårt att summera ett dokument som innehåller så mycket tankar och fakta. Men förbundet har punkt för punkt gått igenom Naturvårdsverkets dokument och kommit med förslag på vad som måste utvecklas och tydliggöras för att detta ska bli en viltstrategi värd namnet.
– Det fanns mycket som var bra i förslaget, men det fanns också ett antal lösa ändar. Förbundet ser definitivt behovet av en strategi för viltförvaltningen, men det krävs tid att förädla den om det ska bli riktigt bra.

Bo Sköld understryker att viltförvaltningen i Sverige i mångt och mycket bygger på jägarnas ideella arbete. Han menar att jägarna och markägarna har en särställning i både arbetsinsatser och ansvar. Detta måste också avspeglas och erkännas i en viltstrategi.
– Om jag summerar något som vi har understrukit behovet av, är det en tydlig EU-strategi för att hantera bland annat rovdjursfrågan, vi anser det positivt att viltstrategin pekar på behovet av att främja brukandet men vi understryker hur viktig den omställningen är för ansvarig myndighet, vi är tydliga med hur finansiering bör ske, vi ser en fara med att generalisera viltförvaltningen nationellt när utmaningarna och viltförvaltningen sker regionalt och lokalt, vi pekar på hur förbundet kan bidra med kunskap från det lokala planet till Bryssel, hur jakttiderna ska hanteras, hur skador från vilt ska minskas, att den regionala förvaltningen måste utvecklas, att jaktlagstiftningen inte behöver skrivas om, hur myndigheter bör samarbeta, kunskapens roll i viltförvaltningen och mycket annat.
– Läs den. Det är det bästa rådet. Då ser du hur förbundet vill utveckla föreslagen i viltstrategin, säger Bo Sköld.

Läs hela förbundets remissvar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick