Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Ingen inhibition i Jämtland men i Västernorrland

Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län har beslutat om licensjakt på lo. Besluten har överklagats och klaganden har begärt att jakten ska stoppas, så kallad inhibition. Naturvårdsverket avslår begäran gällande Jämtlands län men bifaller gällande Västernorrlands län.

2016-03-02

I den regionaliserade rovdjursförvaltningen kan beslut om licensjakt på lo fattas av länsstyrelserna i norra Sverige eftersom antalet lon överstiger förvaltningsområdets miniminivå.

Naturvårdsverket bedömer att för att inhibition ska meddelas krävs en tämligen hög grad av sannolikhet för att ärendet ska ändras i sak. Naturvårdsverket bedömer att detta inte uppnås gällande Jämtlands län. Det finns därmed inte skäl för att bevilja inhibition.

Vad gäller Västernorrlands län så bedömer Naturvårdsverket att det i detta fall föreligger skäl för att bevilja inhibition av beslutet om licensjakt efter lo.

Naturvårdsverket kommer senare att avgöra ärendet slutligt.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick