Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Kronhjort. Foto: Jesper Einarsson

Nej till allmän jakt på kron

Svenska Jägareförbundet säger nej till allmän jakt på kronhjort men ja till att hjortarna förvaltas inom samma system som älg. Det framgår i det yttrande som förbundet nu lämnat in till näringsdepartementet.

2016-04-18

Med sin speciella ekologi, där vuxna hanhjortar har en mycket viktig roll, och relativt låg reproduktion så passar kronhjort sällsynt illa för allmän jakt säger Göran Bergqvist, nationellt klövviltansvarig vid förbundet, som ansvarat för yttrandet. Samstämmiga internationella erfarenheter visar att oreglerad jakt leder till att hanhjortarna skjuts först, med ökad andel hondjur och ökad reproduktion i stammen som följd när syftet med att införa oreglerad jakt varit det motsatta.

Naturvårdsverket har föreslagit att kronhjort ska förvaltas inom samma system som älg, vilket förbundet stödjer. Dagens älgförvaltningsområden skulle passa väl för att även hantera kronhjort säger Göran Bergqvist, dock kräver det att älgförvaltningsgrupperna utbildas i kronhjortsförvaltning.

Hela yttrandet återfinns här.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick