Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Foto: Madeleine Lewander

Naturvårdsverket öppnar för lodjursjakt i hela landet

I takt med att lodjursstammen växer sig större i södra Sverige har länen nått den fastställda miniminivån för lodjuren. Detta har medfört att Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om jakt, inte bara till de nordliga länen, utan för första gången även till länsstyrelserna i södra Sverige.

2016-09-30

18,5 lodjursföryngringar är miniminivån för lodjursstammen i södra Sverige. Under förra vintern visade inventeringarna att det fanns 24,5 föryngringar (vilket motsvarar 24,5 föryngringar x cirka 5,5 individer per föryngring = 135 lodjur).

Detta innebär att de län som har fler föryngringar än sin miniminivå kan besluta om lodjursjakt i vinter.

– Den nationella lodjursförvaltningen, som riksdagen beslutat om, syftar till att öka antalet lodjur i söder och minska djuren i norra och mellersta Sverige. Nu ser vi att vi är lodjuren ökar i söder och då är det naturligt att införa jakt, säger Gunnar Glöersen som är rovdjursansvarig i Svenska Jägareförbundet.

Dock har det södra samverkansrådet (som består av tjänstemän från länsstyrelser) skickat in en skrivelse till Naturvårdsverket och begärt en höjning av miniminivån från 18,5 föryngringar till 23.

– Eftersom det kommer att ske en översyn av dessa nivåer under 2017 – som gäller hela landet – sa verket nej till denna begäran. Men det är troligt att nivån kommer att höjas i söder och sänkas på något annat ställe, eftersom det är så den beslutade rovdjurspolitikens intentioner ser ut, säger Gunnar Glöersen.

Referensvärdet för lodjuren i Sverige är fastställt till 870 djur. Inventeringssiffrorna för lodjursstammen har varierat en hel del de senaste vintrarna. Främst beroende på att inventeringen kräver bra snöförhållande, men också att jägarna ställer upp och inventerar. Vinterns inventeringar tyder på en stam på cirka 1300 lodjur.

– Sedan Svenska Jägareförbundet intensifierat arbetat med rovdjursinventeringen kan jag notera att vi får in fler och bättre rapporter, vilket leder till att staten får bättre kännedom om lodjursstammens verkliga storlek. Detta är mycket bra eftersom jägarnas arbete leder till att länsstyrelserna får möjlighet att besluta om jakt på djuren, säger Gunnar Glöersen.

Läs följande dokument:

Beslut delegering licensjakt lodjur

Bilaga 1 till beslut delegering licensjakt lodjur

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick