Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundets generalsekreterare

– Svenska Jägareförbundet arbetar alltid för att vi ska få enkla regler och ett förutsägbart system kring jakten, säger generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Madeleine Lewander

Ny rättsordning för vargbesluten igång

Den nya ordningen för överklagan av rovdjursbeslut är nu i drift. Första frågan som prövades var länsstyrelsernas beslut om vargjakt.
– Förvaltningsrätten i Luleå avslår yrkandena om inhibition. Det är ett logiskt beslut eftersom det återstår mycket tid till att jakten ska genomföras, säger generalsekreterare Bo Sköld.

2016-11-03

Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro har beslutat om en licensjakt på sammanlagt 24 vargar.
Föreningen Nordulv har överklagat de tre besluten och yrkat på inhibition i alla län, det vill säga att beslutet inte får verkställas förrän förvaltningsrätten prövat sakfrågan. Wolf Association Sweden och Naturskyddsföreningen i Dalarna har överklagat beslutet i Dalarna begärt inhibition för detta.

Eftersom det återstår cirka två månader till att den beslutade jakten ska genomföras finns det gott om tid för förvaltningsrätten i Luleå att pröva frågan. Och det är just tidsaspekten som rätten anför när den avslår de tre organisationernas begäran om inhibition. Rätten tydliggör också att den har som ambition att avgöra målet innan jakten påbörjas.
– Svenska Jägareförbundet arbetar alltid för att vi ska få enkla regler och ett förutsägbart system kring jakten. Vargjakten är långt ifrån så enkel som vi önskar. Men frågan är polariserad och det finns intressenter från den enskilda människan och hela vägen till EU-kommissionen, säger Bo Sköld.

Han ser med tillförsikt fram emot den nya ordningen, där alla överklagningar går till förvaltningsrätten i Luleå och sedan vidare till kammarrätten i Sundsvall, istället för att besluten hanteras av många olika förvaltningsrätter.
– Denna ordning kommer troligtvis leda till att domstolarna kan bygga upp kunskap om rovdjursförvaltning, vilket i sin tur möjliggör snabbare och enhetligare beslut. Förra vintern fick vi olika beslut beroende på vilken domstol som hanterade frågan. Och det var inte bra för trovärdigheten i vargförvaltningen.
– Sverige behöver en vargförvaltning som tar hänsyn till de som drabbas och som fungerar i enlighet med gällande riksdagsbeslut. Vi hoppas att den nya ordningen leder oss den riktningen, säger Bo Sköld.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick