Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto:Madeleine Lewander

Uttalande från Svenska Jägareförbundets ordförandekonferens

2016-11-11

Den första licensjakten på varg i modern tid genomfördes 2010. Sex år senare borde vargförvaltningen ha kommit längre, inte minst när riksdag, regering, ansvarig myndighet och länsstyrelser har samma grundinställning. Vi har gynnsam bevarandestatus och vargen ska förvaltas för att minska koncentrationerna. Tyvärr kompliceras förvaltningen av EU-rätten och miljöorganisationers ständiga överklagande av länsstyrelsernas beslut om licens- och skyddsjakt på varg. 

Avsaknaden av en fungerande vargförvaltning, otydlighet i vad som krävs för att få reglera vargstammen, byråkratin, bristen på empati för dem som drabbas och kostnaderna runt vargarna piskar upp frustration hos många människor.

Svenska Jägareförbundet fortsätter att arbeta långsiktigt för att få en förutsägbar och tydlig rovdjursförvaltning. Vi är väl medvetna om att flera organisationer och enskilda personer arbetar mot samma mål.

Svenska Jägareförbundet vill med detta uttalande visa sitt tydliga stöd till de aktiviteter och initiativ som syftar till att få en fungerande vargförvaltning och visa på orimligheten i nuvarande situation för de människor som drabbas av vargens negativa effekter. Det kan vara aktiviteter som fackeltåg, demonstrationer, uppvaktningar, inlägg på sociala medier, insändare och andra yttringar.

Initiativen bidrar till att skapa kännedom om den orimliga situation som nu omger vargförvaltningen. De aktiviteter vi ger vårt stöd till ska naturligtvis följa de demokratiska spelreglerna. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick