Svenska Jägareförbundet Jakt- och viltvårdsuppdraget

Meny

Jakt- och viltvårdsuppdraget

Naturvårdsverket föreslår enklare och tydligare regler för viltvårdsområden

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå regelförenklingar för viltvårdsområden. De redovisade förslagen syftar till att förenkla och påverka viltvårdsområdesföreningarnas möjlighet att fatta beslut och styra över jakten inom området.

2016-12-02

Förslagen påverkar även länsstyrelsens hantering av viltvårdsområden. Genom förslagen anpassas viltvårdsområdena till den adaptiva viltförvaltning som råder idag, och då särskilt till den nya älgförvaltningen. Sammantaget syftar förslagen till att öka förutsättningarna för viltvård och att några av de mest uppenbara källorna till oenigheter i flera viltvårdsområden ska minska. 
– Genom att nybildade viltvårdsområdesföreningar anpassar sig till den befintliga älgförvaltingen kan några av de problem som uppstått i mötet mellan den gamla och nya älgförvaltningen minska. Idag finns ett antal viltvårdsområden vars fastigheter tillhör olika älgförvaltningsområden vilket medför problem för framförallt gemensamhetsjakten. Med vårt förslag kan de här problemen undvikas, säger Alf Pettersson, chef för sektionen för viltförvaltning på Naturvårdsverket.
För att skapa alla möjligheter till en effektiv vildsvinsjakt och på så vis begränsa skador från vildsvin, är ett av förslagen att viltvårdsområdet inte ska kunna besluta om den jakten.
Naturvårdsverket har även föreslagit ändringar som syftar till ökad tydlighet och samlad kunskap inom viltvårdsområdena, till exempel förslag på krav att hålla aktuella register och att endast jakträttshavare som deltar i jakten ska kunna påläggas avgift.
Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 28 november 2016.

Läs hela redovisningen.

Regelförenklingar för viltvårdsområden (pdf)

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick