Blyförgiftning går att undvika - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Blyförgiftning går att undvika

Att örnar får i sig bly när de äter av slaktrester från vilt är känt. Ny forskning visar att sändarförsedda örnar påverkas av bly redan vid låga halter. – Vi har arbetat med frågan i flera år. Mycket av problemet går att undvika via en korrekt hantering av slaktavfallet eller byte av ammunition, säger Torbjörn Larsson 1:e vice ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Daniel Ligné

2017-04-19

Redan 2009 började Svenska Jägareförbundet arbeta med att minska effekterna av bly i ammunition. 2015 gav förbundet ut riktlinjer för hur jägarna ska undvika att få i sig bly från viltkött. Under detta arbete fanns även råd om hur man ska hantera slaktrester med bly i.
– Genom att gräva ned slaktresterna så säkerställer vi att inga rovdjur får i sig blysplitter. Problemet har varit att få jägare att göra detta, säger Daniel Ligné.
Han menar att förgiftning från ammunitionsbly går att få ned till en nästan försumbar nivå. Och hela frågan handlar om hur man hanterar slaktresterna.
– Här måste vi jägare vara självkritiska. Vi kan med ganska enkla medel undvika problemet. Men självklart behöver vi fundera om vi behöver göra ännu mer för att tillse att örnar inte får i sig bly.

Emot blyförbud
Forskarna framhåller ett blyförbud som det troligen enda sättet att rädda örnarna. Men detta gillas inte av Daniel Ligné.
– Nej, förbud är sällan någon bra lösning. Vi tror att man kan komma långt på frivillig väg.
Daniel Ligné understryker att det tidigare inte funnits fullgoda alternativ till blykulor.
– Men det har hänt mycket de senaste åren. Blyfri ammunition finns nu till de flesta kalibrarna – dock inte alla.
Han menar att ett förbud vore direkt olämpligt. Han nämner bland annat småvilt som skjuts med klena kalibrar.  För dessa finns inga alternativ till bly.
– Men för älg, vildsvin, hjortar och rådjur som är de stora viltarterna finns det alternativ, för alla kalibrar utom en – 6,5 där det idag inte är lagligt med alternativ.
Kostnadsskillnaden mellan bly och blyfritt är marginell idag. Så frågan handlar om att få människor att ändra beteende. Och det tar tid.
– I mångt och mycket måste jägarna ställa sig frågan: vill jag gräva ned slaktresterna? I annat fall får jag börja använda blyfri ammunition. Jag tror att vi just nu ser stora förändringar i jägarnas ammunitionsval, beroende på att jägarna inte vill ha blyrester i sin och sina barns mat. Men den effekten kommer ta några år innan vi kan se, säger Daniel Ligné.
Men även frågan om kaliber 6,5 kan få en lösning om Svenska Jägareförbundet får som det vill.
– Vi arbetar med att försöka ändra klassificeringen av den kalibern. Då kan även den vanligaste älgkalibern klara av blyfri ammunition. Men bollen landar i jägarnas knä. Vi måste ta ansvar för vårt ammunitionsval. Det handlar om att byta till blyfritt eller gräva, säger Daniel Ligné.

Läs pressmeddelande från forskarna som slår larm om blyförgiftning hos örnar.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick