Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Förbundet föreslår att en person kan uppge sitt Jägar-ID enligt Naturvårdsverkets jaktkortsregister som identifikation på upplysningen vid kamerabevakningen för att undvika hot. Foto: Mostphotos

”Jägar-Id vid viltkameran för att skydda mot hot”

Jägareförbundet tillstyrker utredningen "En ny kamerabevakningslag" i huvudsak men föreslår i sitt remissyttrande att kontaktuppgifter vid kameran ska inskränkas till det Jägar-Id som finns i Naturvårdsverkets jaktkortsregister. Detta för att skydda mot hot eller trakasserier.

2017-09-25

I juni lämnades betänkandet i utredningen En ny kamerabevakningslag som föreslås ersätta dagens kameraövervakningslag.
Utredningens uppdrag har varit att utreda vissa frågor om kameraövervakning enligt kameraövervakningslagen.

I uppdraget har även ingått att göra en analys av hur kameraövervakningslagen
behöver anpassas till EU:s nya reglering om behandling av personuppgifter
Lagen ska träda i kraft den 25 maj 2018.

Utredaren föreslår att dagens generella tillståndsplikt för kamerabevakning slopas. Ett tillståndskrav ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.
Jägareförbundet tolkar i sitt yttrande detta som att kamerabevakning av vilt, som sker på privatägt område men dit allmänheten har tillträde, omfattas av kamerabevakningslagen men är undantaget kravet på tillståndsplikt.

Dock omfattas sådan kamerabevakning av upplysningsplikten enligt 16 § kamerabevakningslagen.
Enligt 16 § ska det genom tydlig skyltning lämnas upplysning om bland annat identiteten och kontaktuppgifter till den som ska bedriva kamerabevakningen.
Förbundet föreslår att en person kan uppge sitt Jägar-ID enligt Naturvårdsverkets jaktkortsregister som identifikation på upplysningen vid kamerabevakningen.
- Då kan tillsynsmyndigheten få ut nödvändiga uppgifter genom en förfrågan till Naturvårdsverket. Detta för att skydda personen från att utsättas för hot eller trakasserier för den kamerabevakning av vilt personen vill genomföra, skriver förbundet i sitt yttrande.
- Sådana hot och trakasserier gentemot jägare blivit vanligare och måste därför beaktas.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick