Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Kanske blir det lite enklare för funktionsnedsatta jägare att få dispens efter att regeringen ändrat i Jaktförordningen. Foto Madeleine Lewander.

Enklare att jaga för funktionsnedsatta

Under snart tio års tid har Svenska Jägareförbundet arbetat för att göra det lättare för människor med funktionsnedsättning att kunna jaga. I torsdags beslutade regeringen om en ändring i Jaktförordningen som förbättrar omständigheterna.

2017-12-17


Svenska Jägareförbundets grundinställning är att jägare med funktionsnedsättning inte ska diskrimineras med mer krav än vad som omfattar vanliga jägare.  Men arbetet med att förändra reglerna tar för lång tid.
Förbundet har under längre tid drivit ett projekt om tillgänglighet, debatterat i tidningar, gjort skrivelser och uppvaktat såväl förra som nuvarande regeringen i frågan. Därtill har Jägareförbundets länsföreningen i Norrbotten arbetat aktivt med länsstyrelsen för att få tryck i frågan.
Enträget arbete brukar ge resultat. Så också i denna fråga.

I torsdags beslutade regeringen om att ändra Jaktförordningen.
Tidigare har det inte uttryckligen stått i Jaktförordningen att länsstyrelser får lämna dispens för människor med funktionsnedsättning för att kunna jaga alla arter i jakttidtabellen.
– En del länsstyrelser har lämnat dispens medan andra inte gjort det. Genom ändringen blir det nu tydligt att länsstyrelser får lämna dispens, vilket är ett steg framåt. Men det krävs fortfarande att jägare med funktionsnedsättning måste begära dispens i alla de län där de ska jaga, säger Rikard Södergren som arbetar med tillgänglighetsfrågor åt Svenska Jägareförbundet.
– Vi välkomnar ändringen av förordningen. Det är ett steg åt rätt håll, men det måste göras mer. Det finns ingen anledning att jägare med funktionsnedsättning ska diskrimineras i jakten. Jag hoppas att regeringen nu fullföljer arbetet så att vi slipper denna onödiga byråkrati bara som drabbar människor med handikapp, säger generalsekreterare Bo Sköld.
Ändringen träder i kraft 1 juli 2018.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick