Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

– Vi konstaterar att regeringen i beslutet lyfter fram vårt arbete med Handlingsplan Vildsvin och Vildsvinsbarometern, säger generalsekreterare Bo Sköld. Foto: Mostphotos

Stort förtroende för förbundets jakt- och viltvårdsarbete

Svenska Jägareförbundet välkomnar regeringens beslut om Jakt- och viltvårdsuppdraget för 2018.

2017-12-18

– Det är positivt att regeringen åter befäster att förbundet ska leda och organisera delar av jakten och viltvården och lyfter fram det arbete förbundet gör. Jägareförbundet ser fram emot att ta fram operativa åtgärder och strategier för framtida klövviltsförvaltning, säger generalsekreterare Bo Sköld.

Inom viltförvaltning är långsiktighet avgörande och fleråriga beslut hade gett bättre stabilitet och förutsägbarhet. En oroande trend är en minskad betalningsvilja till Viltvårdsfonden. Detta aktualiserar den viktiga arbetsuppgiften för myndigheter och politiker att säkerställa en långsiktig och hållbar finansiering av viltförvaltningen. I detta arbete har även Svenska Jägareförbundet en viktig roll.
Samverkan med andra parter är en fortsatt prioriterad verksamhet för förbundet. Att regeringen noterat detta är positivt. Förbundet kommer att fortsätta samverka med andra aktörer för den svenska jakten och viltförvaltningen.
– Vi konstaterar att regeringen i beslutet lyfter fram vårt arbete med Handlingsplan Vildsvin och Vildsvinsbarometern. Detta är två centrala verktyg för utvecklingen av vildsvinsförvaltningen. Vi vet att metodiskt och faktabaserat arbete ger resultat. Förbundet har i decennier byggt upp samhällets förtroende och acceptans för svensk jakt och viltvård. Detta bekräftas i regeringens beslut och Sifo-mätningar om acceptansen för jakt.


För mer information kontakta
Generalsekreterare Bo Sköld
Kommunikationschef Magnus Rydholm

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick