Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Foto: Wilda Lewander

Vargfrågan - det här vill Jägareförbundet

Den svenska vargstammen är på tok för stor och för koncentrerad. Det anser Svenska Jägareförbundet. Förbundsordförande Torbjörn Larsson berättar i ett filmklipp vad förbundet uppnått och vill åstadkomma.

2017-12-29

- Utan att överdriva vill jag påstå att utan Svenska Jägareförbundet hade vi aldrig haft möjlighet att skjuta de vargar som attackerar våra hundar. Vi hade definitivt inte haft någon licensjakt på varg, säger Torbjörn Larsson.
- Det är skandal att myndigheterna inte redan tagit fram en plan för hur man ska nå det målet som riksdagen beslutade om för länge sen. Men situationen hade varit ännu värre om inte Jägareförbundet i stort sätt dagligen hade jobbat från saltsten till Bryssel med vargfrågan.

- Vårt mål är väl känt. Maximalt 150 vargar, en lokal förankring där jägarna faktiskt är med och beslutar.

Det är många områden som under lång tid har drabbats av varg. För dessa är det extra viktigt att klövviltet får återhämta sig.
- För dem som har drabbats längst måste vi skapa vargfria områden så snart som möjligt. Det här stöds också av högsta förvaltningsdomstolen som för inte så länge sedan fattade beslut om att klövviltstammarna faktiskt har en betydelse när vi förvaltar vargen.

- Men viktigast av allt är att vi får aldrig göra det omöjligt för den svenska löshundsjakten. Löshundsjakten är en förutsättning för den svenska viltförvaltningen. Dessutom används våra jakthundar i över 58 000 trafikeftersök varje år.

- Vi kräver en bättre vargförvaltning som håller så få vargar som möjligt, säger Torbjörn Larsson

Vill du lyssna på hela inslaget, se klippet nedan:

Tillbaka till överblick