Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Svenska Jägareförbundet vill att vargstammen minskar i antal. Foto Olle Olsson

Uttalande: Politiken måste fullfölja beslutad vargförvaltning

Svenska Jägareförbundets ordförande Torbjörn Larsson och generalsekreteraren Bo Sköld efterlyser politisk vilja och tydlighet i vargförvaltningen.

2018-05-09

Det är med vemod vi ser att systemet för vargförvaltningen håller på att kana av vägen.
Tre gånger på 2000-talet har riksdagen fattat beslut om att vargen ska förvaltas, med mängder av olika utredningar som underlag. Riksdagen har genom besluten tagit hänsyn till den utmaning det innebär att leva med varg – såväl för tamdjursägare som jägare och allmänhet. Därför har antalet vargar satts till en till synes begränsad nivå. Gällande beslut är principiellt bra, även om förbundet inte är nöjda med numerären eller genomförandet av fattade beslut. Det fungerar uppenbarligen inte som det var tänkt.

För att nå beslutade målsättningar i vargfrågan krävs en fast politisk vilja och att man verkligen följer upp verkställigheten. Denna tydlighet från politiken behövs för att myndigheterna ska navigera rätt och genomföra demokratiskt fattade beslut.
Svenska Jägareförbundet anser;
• att det är oacceptabelt att vargarnas skador på tamdjur tillåts att bli så omfattande att företag väljer att lägga ned sin verksamhet.
• att en adaptiv och effektiv skyddsjakt på skadegörande vargar är ett grundfundament för att man ska kunna bedriva tamdjursskötsel, jaga med lös hund och skapa trovärdighet i riksdagens beslut.
• att skadorna och den påverkan människorna upplever är så omfattande att Sverige behöver minska vargstammens storlek.

Det räcker inte att fullfölja beslutad vargförvaltning i Sverige. Politiken måste även driva och ställa krav i frågan inom EU. Innan jul beslutade Europaparlamentet att uppmana EU-kommissionen att så snart som möjligt ändra skyddsstatusen på konfliktfyllda arter som uppnått gynnsam bevarandestatus - vargen nämns här specifikt. Allt fler länder, bland annat Tyskland, vill öka flexibiliteten i bilagorna till Art- och habitatdirektivet – och flytta vargen i från strikt skyddad till förvaltningsbar. Svenska regeringen bör också arbeta för att säkerställa flexibilitet i bilagorna till Art- och habitatdirektivet. Vår fauna är inte statisk som naturvårdsdirektivet. Vargen bör flyttas från strikt skyddad till förvaltningsbar, eftersom den har gynnsam bevarandestatus.

Statsminister Stefan Löfven har varit klar i ambitionen att hela Sverige ska leva. För att nå dit behövs rätt förutsättningar. I dagsläget finns all anledning att öka intensiteten i det arbetet.

Förutsägbarhet är A och O i rovdjursförvaltningens alla delar. Det ger ökad trygghet och långsiktighet för de som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Dessutom stärker det demokratiskt fattade beslut, myndigheternas verkställande och människans tilltro till förvaltningen.


Torbjörn Larsson
Förbundsordförande Svenska Jägareförbundet

Bo Sköld
Generalsekreterare Svenska Jägareförbundet

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick