Svenska Jägareförbundet

Meny

Förbundsnyhet

Jägareförbundets årsstämma gör en markering avseende vargförvaltningen. Foto Magnus Rydholm

Vargförvaltningen – ett fullständigt misslyckande

2018-06-03

Naturvårdsverket presenterade under fredagen inventeringssiffror för vargstammen. Det visar sig att stammen har minskat i antal för tredje året i rad. Vinterns stam ska enligt inventeringarna vara på 305 individer.

Svenska Jägareförbundet välkomnar att stammens storlek minskar. Dock är det djupt oroande att minskningen inte enbart beror på en legal och planerad förvaltning – utan har andra orsaker.

 Jägareförbundet anser att en fungerande vargförvaltning vilar på tre grundfundament:

  1. En så liten vargstam som möjligt, som regleras med licensjakt
  2. Skyddsjakt ska vara grundregeln avseende problemvargar
  3. Människorna som drabbas måste vara delaktiga i förvaltningen

Svenska Jägareförbundet har i över ett decennium kritiserat vargförvaltningen i Sverige. Den har under alla år negligerat de människorna som lever med rovdjuren: de som får bära de sociala och ekonomiska kostnaderna.

Detta är en brist som håller på att ge oreparerbara effekter i synen på vargen och tilltron till förvaltningens förmåga. Svenska Jägareförbundet har under flera år varnat för konsekvenserna av att inte se de drabbade människornas vanmakt. I förlängningen kan detta tjäna som en ursäkt för  illegal jakt,  vilket även forskningen påtalat.

Viltförvaltning blir aldrig framgångsrik om den enbart baseras på biologi, genetik och EU-direktiv. Den måste beakta konfliktytor och de sociologiska effekterna, något som även Europaparlamentet uttrycker.

Vargförvaltningen är ett kapitalt och fullständigt misslyckande.

Det är därför nu av yttersta vikt att regering och riksdag agerar kraftfullt, både nationellt och internationellt för att ta tillbaka initiativet över vargförvaltningen. Det är första steget för att uppfylla intentionerna i gällande riksdagsbeslut.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick